Foto: Pamelakopenhagen

Mød os i Forælderfonden

om os

Foto: Pamelakopenhagen

Om os: Velkommen til Forælderfonden

Forælderfonden er en social hjælpeorganisation der støtter sårbare enlige forældre og deres børn.

Forælderfonden blev i 1966 startet af journalist og ildsjæl Lis Møller under navnet Boligfonden For Enlige Mødre. En organisation der i begyndelsen kæmpede kampen for enlige mødre og deres børn. I dag hjælper Forælderfonden både sårbare enlige mødre og fædre.

Forælderfonden mener, at alle børn har ret til at vokse op i tryghed, med stærke sociale relationer og glæde ved livet, uafhængigt af deres forældres økonomiske eller sociale status.

Vi tror på, at konceptet bolig + socialfaglig støtte + netværk er den bedste måde at hjælpe de enlige forældre og deres børn, som har brug for hjælp.

Læs mere om vores arbejde her.

Arv

Tænk os ind i dit testamente og støt vores arbejde med et valgfrit beløb her

MEDARBEJDERE

Gwen Wisti

Direktør/CEO
mail: gw@foraelderfonden.dk
tlf.: 20 22 19 92

Mariann Uhrlund Due

Administrationschef
mail: mud@foraelderfonden.dk
tlf: 30 89 97 52

Ursula Craig

Kommunikationsansvarlig
mail: uc@foraelderfonden.dk
tlf.: 24 34 08 31

Andreas Larsen

Udviklingskonsulent
mail: al@foraelderfonden.dk

Simone Kirk Røn

Frivilligkoordinator 
mail: skr@foraelderfonden.dk
tlf: 20 56 58 66

Susanne Fabricius

Chef for politik og udvikling 
mail: sf@foraelderfonden.dk
tlf.: 40 49 07 03

Sarah Garenfeld

Socialrådgiver
mail: smg@foraelderfonden.dk

Joakim Larsson

Socialfaglig Konsulent og teamleder
mail: jwl@foraelderfonden.dk

Anne Harsdorff Stein

Bolig Koordinator
mail: ahs@foraelderfonden.dk
Tlf: 40 49 08 24

Camilla Sperling

Socialrådgiver, kollegierne
mail: cs@foraelderfonden.dk
tlf.: 51 14 48 04

Kasper Borgström Kann

Socialrådgiver
mail: kka@foraelderfonden.dk

FRIVILLIGE

Karin, frivillig administrativ medarbejder
Tina, frivillig administrativ medarbejder
Emma, frivillig administrativ medarbejder
Nete, frivillig administrativ medarbejder
Noor, frivillig administrativ medarbejder
Natthira, frivillig administrativ medarbejder
Laleh, frivillig administrativ medarbejder
Betina, frivillig administrativ medarbejder
Melissa, frivillig administrativ medarbejder

Charlotte, frivillig rådgiver

Emilie, frivillig kommunikationsmedarbejder
Cecilie, frivillig kommunikationsmedarbejder
Daniel, frivillig kommunikationsmedarbejder

Pamela Morales, frivillig fotograf
Peter Bondo Gravesen, frivillig fotograf

Sabina, frivillig model
Stine, frivillig model
Jenniefer, frivillige model

Finn, Handymand
Bjarne, Handymand
Kim, Handymand
Søren, Handymand
Niels, Handymand
Marco, Handymand
Hans, Handymand
Leif, Handymand

Mia, Frivillig Netværksperson
Natthira, Frivillig Netværksperson
Hegan, Frivillig Netværksperson
John, Frivillig Netværksperson
Nina, Frivillig Netværksperson
Daniel, Frivillig Netværksperson
Line, Frivillig Netværksperson
Dasha, Frivillig Netværksperson
Tina, Frivillig Netværksperson
Adchara, Frivillig Netværksperson
Jesca, Frivillig Netværksperson
Arendse, Frivillig Netværksperson
Marie, Frivillig Netværksperson
Caroline, Frivillig Netværksperson

Bliv frivillig - kontakt os her

BESTYRELSE OG REPRÆSENTANTSKABET

Bestyrelsen

Margrete Pump, formand
Ulrik Kampmann, næstformand
Mikkel Boel, kasserer
Esben Trier
Peter Tommerup
Vibe Klarup
Camilla Collet

Protektor,
Hendes Kongelige Højhed
Prinsesse Benedikte

Repræsentantskabet

Pia Allerslev
Geeti Amiri
Jesper Gad Andresen
Dorthe Arnoldi
Lis Augustinus
Majbritt Augustinus
Line Barfod
Nina Berrig
Lise Bouet
Mikkel Boel
Knud Brandenborg
Lone Brandenborg
Ulla Britta Buch
Ville Budtz
Frede Christensen
Anja Cordes
Henrik Dahl
Lene Fiorini
Tove Flygare
Bente Hyldahl Fogh
Søren Friis
Stefan Herman
Caroline Heering
Jane Hvidt
Poul Erik Høyer
Marianne Jelved
Jette Jørgensen
Vibeke Jørgensen
Preben Erik Nielsen
Karin af Rosenborg
Ulrik Kampmann
Niels Holst Kjærsgård

Repræsentantskabet

Connie Kruckow
Carsten Kaag
Kathrine Lilleør
Birgit Meister
Julie Moestrup
Mette Moestrup
Niels Erik Møller
Lars Perch Nielsen
Esben Trier Norden
Lise Nørgaard
Christen Obel
Birthe Philip
Margrete Pump
Tina Richter
Charlotte Rønhof
Louise Stenbjerre
Illa Westrup Stephensen
Lise Svanholm
Pernille Skov Svanholm
Hanne Thomsen
Kristina Treschow
Rosemarie Wedell-Wedellsborg
Hanne Weng
Marianne Willumsen
David Zahle
Kristina Aamand
Line Aarsland
Kira West
Pia Sauer
Anne Pram Kjølbye
Birte Klovborg

@foraelderfonden

© 2020 Forælder fonden
Støt