Foto: Pamelakopenhagen

Om Forælder Fonden

Om os

Foto: Pamelakopenhagen

Om os

Forælder Fonden er en privat organisation, der siden 1966 har arbejdet for at hjælpe enlige forældre og deres børn.

Forælder Fonden mener, at alle børn har ret til at vokse op i tryghed, med stærke sociale relationer og glæde ved livet, uafhængigt af deres forældres økonomiske eller sociale status.

Ved at styrke forældrenes trivsel og evne til at håndtere en hverdag alene med børn, er vi med til at sikre gode rammer om børnenes liv. Det skaber stærkere familier, når mor eller far har gode vilkår for at trives i hverdagen og kan nå flere af deres drømme og mål.

Helhedsorienteret tilgang

Vores indsats understøtter enlige forældre ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor fokus er på de områder, hvor den enkelte forælder har brug for hjælp. Alt efter forælderens behov hjælper vi f.eks. med bolig, støtte til at lægge en plan for at komme godt videre i livet, tilbud om fællesskab med andre børnefamilier og konkret rådgivning og støtte i svære livssituationer. Vi arbejder med empowerment, og ud fra en psykosocial tilgang, samt princippet om hjælp til selvhjælp.

Derved giver vi det bedste fundament for at opbygge varig styrke hos den enkelte. Den frivillige og professionelle indsats i Forælder Fonden fungerer i et tæt samspil, for derigennem at sikre forælderen og barnet den bedst mulige støtte og hjælp.

Vores daglige mission er sammen med forældrene at være med til at vende underskud til overskud.
I Forælder Fonden er vi på familiernes hold.

Forælder Fondens historie 

Forælder Fonden blev i 1966 stiftet af journalist og ildsjæl Lis Møller under navnet Boligfonden For Enlige Mødre. En organisation, der i begyndelsen kæmpede kampen for enlige mødre og deres børn. I dag hjælper Forælder Fonden både enlige mødre og fædre.

Journalist og politiker Lis Møller var med en række TV-udsendelser med til at sætte fokus på udsatte grupper i det danske samfund – bl.a. enlige mødre. Lis havde imidlertid en dybereliggende grund til at arbejde for at kaste lys på de socialt udsattes vilkår i Danmark. Det var en mærkesag for hende, eller måske nærmere en livssag, som knyttede sig til hendes egen baggrund. Det var hende magtpåliggende at bruge de evner, hun var udstyret med, til at gøre så stor en forskel som muligt, for de, der ikke selv kunne tage ordet.

I hende og manden Pouls hjem var der et mantra: Gør noget ved det. Hvis du vil noget med det, mener noget med det, så gør noget ved det. I 1966 gjorde Lis netop det, da hun stiftede Boligfonden for Enlige Mødre, som hun selv var formand for frem til sin død i 1983.

Behovet for hjælp

Behovet for hjælp er desværre stadig stort. I Forælder Fonden arbejder vi hver dag for at støtte udsatte enlige forældre og deres børn og give dem styrken, roen og kontrollen tilbage.

“Da min søn var to måneder kuldsejlede det forhold, jeg havde til hans far. Jeg måtte pendle til mit studie i København fra mine forældre i Jylland og boede rundt omkring med en meget mere sårbar bagage: Min søn.

De næste ti måneder bød på seks forskellige boliger af varierende kvalitet. Jeg havde ikke økonomi til at investere i en fast bolig og var hensat til den jungle af et boligmarked, der hersker i København. Jeg endte med at tage forbi Københavns kommune, hvor jeg fik klar besked: “Hvis du står helt uden tag over hovedet, kan kommunen tilbyde dig nødbolig et vilkårligt sted i Danmark for 10-16 dage. Derefter skal du have fundet en bolig”.

At flytte til en kommune i betragtelig afstand fra uddannelse/arbejde ville for mig have betydet et uddannelsesstop, da jeg ikke kunne være alene med min søn og pendle halvanden time til og fra studie – eller få det til at løbe rundt på en SU for den sags skyld.

Kommunen opfordrede mig direkte til at flytte tilbage til Jylland, selvom mit studie som sagt lå i København. Var jeg ikke stødt på Forælder Fonden havde jeg enten ikke færdiggjort mit studie, fordi jeg i stedet var flyttet til Jylland. Eller også havde jeg boet i skiftende, tvivlsomme, kortsigtede boliger de resterende fire år af min uddannelse – og dermed udsat min søn for utallige bolig- og institutionsskift”.

– Sidsel 2017

I Forælder Fonden hjælper vi dig, der er enlig forælder og dine børn. Vi giver dig den fornødne ro i hverdagen og hjælper dig tilbage på rette kurs.

Alt efter dit behov hjælper vi med bolig, konkret rådgivning, tilbud om fællesskab med andre børnefamilier og støtte i svære livssituationer.

MEDARBEJDERE

Susanne Fabricius

Daglig leder
mail: sf@foraelderfonden.dk
tlf.: 40 49 07 03

Mariann Uhrlund Due

Administrationschef
mail: mud@foraelderfonden.dk
tlf: 30 89 97 52

Ursula Craig

Kommunikationsansvarlig
mail: uc@foraelderfonden.dk
tlf.: 24 34 08 31

Andreas Larsen

Udviklingskonsulent
mail: al@foraelderfonden.dk

Simone Kirk Røn

Frivilligkoordinator 
mail: skr@foraelderfonden.dk
tlf: 20 56 58 66

Hanne

Socialrådgiver
tlf: 20 56 58 66

Birgitte

Socialrådgiver

Joakim Larsson

Socialfaglig Konsulent
mail: jwl@foraelderfonden.dk

Frivillige

Karin, frivillig administrativ medarbejder
Tina, frivillig administrativ medarbejder

Emilie, frivillig kommunikationsmedarbejder
Line, frivillig kommunikationsmedarbejder

Pamela Morales, frivillig fotograf
Peter Bondo Gravesen, frivillig fotograf
Sabrina, frivillig model

Finn, Handymand

Annie, lejlighedsfrivillig
John, lejlighedsfrivillig
Louise, lejlighedsfrivillig
Tine, lejlighedsfrivillig
Nina, lejlighedsfrivillig
Jonas, lejlighedsfrivillig
Stephanie, lejlighedsfrivillig
Daniel, lejlighedsfrivillig
Gitte, lejlighedsfrivillig
Ditte, lejlighedsfrivillig

Bliv frivillig - kontakt os her

BESTYRELSE OG REPRÆSENTANTSKABET

Bestyrelsen

Margrete Pump, formand
Ulrik Kampmann, næstformand
Mikkel Boel, kasserer
Majbritt Augustinus
Esben Trier
Peter Tommerup
Vibe Klarup
Camilla Collet

Protektor,
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Repræsentantskabet

Pia Allerslev
Geeti Amiri
Jesper Gad Andresen
Dorthe Arnoldi
Lis Augustinus
Majbritt Augustinus
Line Barfod
Nina Berrig
Lise Bouet
Mikkel Boel
Knud Brandenborg
Lone Brandenborg
Ulla Britta Buch
Ville Budtz
Frede Christensen
Anja Cordes
Henrik Dahl
Lene Fiorini
Tove Flygare
Bente Hyldahl Fogh
Søren Friis
Stefan Herman
Ellen Hansen
Caroline Heering
Jane Hvidt
Poul Erik Høyer
Marianne Jelved
Jette Jørgensen
Vibeke Jørgensen
Preben Erik Nielsen
Karin af Rosenborg
Ulrik Kampmann
Niels Holst Kjærsgård
Anne Pram Kjølbye
Birte Klovborg

Connie Kruckow
Carsten Kaag
Tove Kaag
Kathrine Lilleør
Birgit Meister
Julie Moestrup
Mette Moestrup
Niels Erik Møller
Lars Perch Nielsen
Esben Trier Norden
Lise Nørgaard
Christen Obel
Birthe Philip
Margrethe Pump
Tina Richter
Charlotte Rønhof
Louise Stenbjerre
Illa Westrup Stephensen
Lise Svanholm
Pernille Skov Svanholm
Hanne Thomsen
Kristina Treschow
Rosemarie Wedell-Wedellsborg
Hanne Weng
Marianne Willumsen
David Zahle
Kristina Aamand
Line Aarsland

@foraelder_fonden

© 2020 Forælder fonden
Støt