Foto: Pamelakopenhagen

KONTAKT

Forælder Fonden

Schleppegrellsgade 8, kld.
2200 København N
Telefon 35 83 68 86
Telefontid kl. 10.00 -14.00
mail@foraelderfonden.dk

Brug for hjælp eller rådgivning – kontakt os via vores kontaktskema

kontakt

MEDARBEJDERE

Susanne Fabricius

Daglig leder
mail: sf@foraelderfonden.dk
tlf.: 40 49 07 03

Mariann Uhrlund Due

Administrationschef
mail: mud@foraelderfonden.dk
tlf: 30 89 97 52

Ursula Craig

Kommunikationsansvarlig
mail: uc@foraelderfonden.dk
tlf.: 24 34 08 31

Andreas Larsen

Udviklingskonsulent
mail: al@foraelderfonden.dk

Simone Kirk Røn

Frivilligkoordinator 
mail: skr@foraelderfonden.dk
tlf: 20 56 58 66

Hanne

Socialrådgiver
tlf: 20 56 58 66

Birgitte

Socialrådgiver

Joakim Larsson

Socialfaglig Konsulent
mail: jwl@foraelderfonden.dk

Frivillige

Karin, frivillig administrativ medarbejder
Tina, frivillig administrativ medarbejder

Emilie, frivillig kommunikationsmedarbejder
Line, frivillig kommunikationsmedarbejder

Pamela Morales, frivillig fotograf
Peter Bondo Gravesen, frivillig fotograf
Sabrina, frivillig model

Finn, Handymand

Annie, lejlighedsfrivillig
John, lejlighedsfrivillig
Louise, lejlighedsfrivillig
Tine, lejlighedsfrivillig
Nina, lejlighedsfrivillig
Jonas, lejlighedsfrivillig
Stephanie, lejlighedsfrivillig
Daniel, lejlighedsfrivillig
Gitte, lejlighedsfrivillig
Ditte, lejlighedsfrivillig

Bliv frivillig - kontakt os her

BESTYRELSE OG REPRÆSENTANTSKABET

Bestyrelsen

Margrete Pump, formand
Ulrik Kampmann, næstformand
Mikkel Boel, kasserer
Majbritt Augustinus
Esben Trier
Peter Tommerup
Vibe Klarup
Camilla Collet

Protektor,
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Repræsentantskabet

Pia Allerslev
Geeti Amiri
Jesper Gad Andresen
Dorthe Arnoldi
Lis Augustinus
Majbritt Augustinus
Line Barfod
Nina Berrig
Lise Bouet
Mikkel Boel
Knud Brandenborg
Lone Brandenborg
Ulla Britta Buch
Ville Budtz
Frede Christensen
Anja Cordes
Henrik Dahl
Lene Fiorini
Tove Flygare
Bente Hyldahl Fogh
Søren Friis
Stefan Herman
Ellen Hansen
Caroline Heering
Jane Hvidt
Poul Erik Høyer
Marianne Jelved
Jette Jørgensen
Vibeke Jørgensen
Preben Erik Nielsen
Karin af Rosenborg
Ulrik Kampmann
Niels Holst Kjærsgård
Anne Pram Kjølbye
Birte Klovborg

Connie Kruckow
Carsten Kaag
Tove Kaag
Kathrine Lilleør
Birgit Meister
Julie Moestrup
Mette Moestrup
Niels Erik Møller
Lars Perch Nielsen
Esben Trier Norden
Lise Nørgaard
Christen Obel
Birthe Philip
Margrethe Pump
Tina Richter
Charlotte Rønhof
Louise Stenbjerre
Illa Westrup Stephensen
Lise Svanholm
Pernille Skov Svanholm
Hanne Thomsen
Kristina Treschow
Rosemarie Wedell-Wedellsborg
Hanne Weng
Marianne Willumsen
David Zahle
Kristina Aamand
Line Aarsland

@foraelder_fonden

© 2020 Forælder fonden
Støt