Foto: Pamelakopenhagen

Frivillighed i Forælder Fonden

Forælder Fondens indsats er i høj grad afhængig af vores dygtige og engagerede frivillige medarbejdere, der hver dag gør en stor forskel for enlige forældre og deres børn.

Vi tror på, at det frivillige engagement bidrager med noget helt særligt. Både til vores brugere, som bliver mødt af mennesker, der af eget ønske har valgt at bruge sin tid på at støtte netop dem. Samt til de frivillige selv, som oplever glæden ved at kunne gøre en forskel for andre og få nye kompetencer med sig. Du bliver som frivillig klædt godt på til at klare opgaven.

Der er altid plads til flere

Hos Forælder Fonden kan du være frivillig på mange forskellige måder. Der er altid plads til flere i fællesskabet.

Vi holder løbende informationsmøder for nye frivillige, hvor du kan deltage og høre mere om mulighederne for at blive frivillig hos os. Du kan læse mere om de forskellige frivilligopgaver herunder.

Netværksperson

Bliv frivillig netværksperson hos Forælder Fonden. Som frivillig netværksperson giver du en personlig 1-1-støtte til familier tilknyttet vores førstehjælpslejligheder. Formålet med netværkspersonfunktionen er at skabe trygge rammer om familierne. Samt at støtte familierne ud fra deres behov, og således understøtte en positiv udvikling hos de enlige forældre og deres børn.

Hjælp til selvhjælp

Du løser dine opgaver som frivillig netværksperson gennem medmenneskelig omsorg og ud fra en tilgang om hjælp til selvhjælp. Du skal have gode empatiske evner, være rummelig og respektfuld. Derudover skal du have fokus på forældrenes ressourcer. Ikke mindst skal du have lysten til at indgå i nye relationer med de enlige forældre og deres børn.

Bliv frivillig

Foto: PamelaKopenhagen

Administration

Bliv frivillig. Som administrativ frivillig hos Forælder Fonden løser du forskelligartede administrative opgaver i sekretariat. Opgaverne kan bestå i alt fra håndtering af støtteansøgninger, besvare hovedtelefonen, organisering af post og dokumenter m.m., klargøring af forplejning til møder og meget andet. Opgaverne løses i samarbejde med vores ansatte administrative medarbejdere.

Koordinering og administrativt arbejde

Du skal have flair for administrativt arbejde. Du skal være grundig i din løsning af opgaverne og kunne lide at samarbejde tæt med andre frivillige og ansatte medarbejdere i koordinering af opgaveløsningen.

Kommunikation

Bliv frivillig. Som frivillig i Forælder Fondens kommunikationsteam bidrager du til at udbrede kendskabet til Forælder Fondens arbejde. Du er med til at dele viden om vores målgruppes udfordringer. Dette foregår via diverse sociale medier og vores hjemmeside. Du spiller således samtidig en vigtig rolle ift. vores fundraising, samt rekruttering af nye frivillige til vores forskellige indsatser.

God formidler

Du skal som kommunikationsfrivillig være god til at tænke i formidling af budskaber via opslag på platforme som Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter m.m. Du skal kunne arbejde selvstændigt, tage ansvar for opgaveløsningen og sikre, at vores platforme hele tiden fremstår aktive og aktuelle. Det er vigtigt, at du er god til at tage initiativ, og samtidig kan give plads til og samarbejde med de andre i teamet.

Der er ofte behov for mere specifikke typer frivillige, som tilknyttes kommunikationsteamet. Det kan bl.a. være frivillige fotografer, frivillige modeller m.m.

Praktisk frivillig

Som praktisk ”handymand” eller ”handykvinde” hos Forælder Fonden hjælper du med at skabe gode og trygge rammer omkring de enlige forældre og deres børn, der bor i vores midlertidige boliger. Du løser en række forskelligartede praktiske opgaver vedrørende vedligehold, såsom mindre reparationer og udbedringer af lejlighederne.

Arbejde selvstændigt

Det er vigtigt, at du både kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for, at opgaverne bliver løst. Derudover skal du være god til at samarbejde med andre frivillige og ansatte medarbejdere. Du skal have gode ”gør-det-selv”- evner og være forholdsvis fleksibel ift. tidspunkter og tidsforbrug for løsningen af dine opgaver.

Rådgiver

Som frivillig rådgiver hos Forælder Fonden hjælper du med at rådgive og vejlede enlige forældre, der henvender sig i vores rådgivning. Rådgivningen favner bredt og kan blandt andet omhandle bolig, økonomi, forhold omkring børnene og meget andet. Rådgivningen foregår primært over telefonen. Men der kan også være tilfælde med behov for fysisk fremmøde i vores sekretariat. Opgaverne løses i samarbejde med vores ansatte socialrådgivere. Rådgiverne vil også være dine sparringspartnere.

Uddannet socialrådgiver

Det er vigtigt, at du er uddannet socialrådgiver. Du skal have et godt og bredt kendskab til både offentlige og private sociale indsatser og tilbud. Du skal have gode empatiske evner, være rummelig og respektfuld og god til at rådgive med udgangspunkt i forældrenes oplevede behov.

Fremtidige
Arrangementer

Ansøgningsformular

Frivillig
Hvilken type frivillig arbejde er du interesseret i:

@foraelder_fonden

© 2020 Forælder fonden
Støt