Foto: Pamelakopenhagen

Frivillighed i Forælderfonden

Forælderfondens indsats er i høj grad afhængig af vores dygtige og engagerede frivillige medarbejdere, der hver dag gør en stor forskel for enlige forældre og deres børn.

Vi tror på, at det frivillige engagement bidrager med noget helt særligt. Både til vores brugere, som bliver mødt af mennesker, der af eget ønske har valgt at bruge sin tid på at støtte netop dem. Samt til de frivillige selv, som oplever glæden ved at kunne gøre en forskel for andre og få nye kompetencer med sig. Du bliver som frivillig klædt godt på til at klare opgaven.

Der er altid plads til flere

Hos Forælderfonden kan du være frivillig på mange forskellige måder. Der er altid plads til flere i fællesskabet.

Vi holder løbende informationsmøder for nye frivillige, hvor du kan deltage og høre mere om mulighederne for at blive frivillig hos os. Du kan læse mere om de forskellige frivilligopgaver herunder.

Netværksperson

Bliv frivillig netværksperson hos Forælderfonden. Som frivillig netværksperson giver du en personlig 1-1-støtte til familier tilknyttet vores førstehjælpslejligheder. Formålet med netværkspersonfunktionen er at skabe trygge rammer om familierne. Samt at støtte familierne ud fra deres behov, og således understøtte en positiv udvikling hos de enlige forældre og deres børn.

Hjælp til selvhjælp

Du løser dine opgaver som frivillig netværksperson gennem medmenneskelig omsorg og ud fra en tilgang om hjælp til selvhjælp. Du skal have gode empatiske evner, være rummelig og respektfuld. Derudover skal du have fokus på forældrenes ressourcer. Ikke mindst skal du have lysten til at indgå i nye relationer med de enlige forældre og deres børn.

Bliv frivillig

Foto: PamelaKopenhagen

Administration og events

Bliv frivillig. Som administrativ frivillig hos Forælderfonden løser du forskelligartede administrative opgaver i sekretariat. Opgaverne kan bestå i alt fra håndtering af støtteansøgninger, besvare hovedtelefonen, organisering af post og dokumenter m.m., klargøring af forplejning til møder og meget andet. Opgaverne løses i samarbejde med vores ansatte administrative medarbejdere.

Koordinering og administrativt arbejde

Du skal have flair for administrativt arbejde. Du skal være grundig i din løsning af opgaverne og kunne lide at samarbejde tæt med andre frivillige og ansatte medarbejdere i koordinering af opgaveløsningen.

Event-frivillig

Bliv en del af Event-frivilligegruppen. Som Event-frivillig er du med til at skabe positive familieoplevelser for de enlige forældre og deres børn. I gruppen arbejder i tæt sammen om alt fra planlægning af arrangementer og udflugter til at sende påmindelser ud til familierne og sikre, at de har de nødvendige informationer, samt organisering af de praktiske ting og indkøb af forplejning til arrangementer og udflugter mm.
Som Event-frivillig deltager du ligeledes selv i arrangementerne og er derigennem med til at understøtte sammenhold og fællesskab i gruppen af familier og frivillige, der er på tur.

Kommunikation

Bliv frivillig. Som frivillig i Forælderfondens kommunikationsteam bidrager du til at udbrede kendskabet til Forælderfondens arbejde. Du er med til at dele viden om vores målgruppes udfordringer. Dette foregår via diverse sociale medier og vores hjemmeside. Du spiller således samtidig en vigtig rolle ift. vores fundraising, samt rekruttering af nye frivillige til vores forskellige indsatser.

God formidler

Du skal som kommunikationsfrivillig være god til at tænke i formidling af budskaber via opslag på platforme som Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter m.m. Du skal kunne arbejde selvstændigt, tage ansvar for opgaveløsningen og sikre, at vores platforme hele tiden fremstår aktive og aktuelle. Det er vigtigt, at du er god til at tage initiativ, og samtidig kan give plads til og samarbejde med de andre i teamet.

Der er ofte behov for mere specifikke typer frivillige, som tilknyttes kommunikationsteamet. Det kan bl.a. være frivillige fotografer, frivillige modeller m.m.

Praktisk frivillig

Som praktisk ”handymand” eller ”handykvinde” hos Forælderfonden hjælper du med at skabe gode og trygge rammer omkring de enlige forældre og deres børn, der bor i vores midlertidige boliger. Du løser en række forskelligartede praktiske opgaver vedrørende vedligehold, såsom mindre reparationer og udbedringer af lejlighederne.

Arbejde selvstændigt

Det er vigtigt, at du både kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for, at opgaverne bliver løst. Derudover skal du være god til at samarbejde med andre frivillige og ansatte medarbejdere. Du skal have gode ”gør-det-selv”- evner og være forholdsvis fleksibel ift. tidspunkter og tidsforbrug for løsningen af dine opgaver.

Rådgiver

Som frivillig rådgiver hos Forælderfonden hjælper du med at rådgive og vejlede enlige forældre, der henvender sig i vores rådgivning. Rådgivningen favner bredt og kan blandt andet omhandle bolig, økonomi, forhold omkring børnene og meget andet. Rådgivningen foregår primært over telefonen. Men der kan også være tilfælde med behov for fysisk fremmøde i vores sekretariat. Opgaverne løses i samarbejde med vores ansatte socialrådgivere. Rådgiverne vil også være dine sparringspartnere.

Uddannet socialrådgiver

Det er vigtigt, at du er uddannet socialrådgiver. Du skal have et godt og bredt kendskab til både offentlige og private sociale indsatser og tilbud. Du skal have gode empatiske evner, være rummelig og respektfuld og god til at rådgive med udgangspunkt i forældrenes oplevede behov.

Derfor er jeg frivillig hos Forælderfonden

“Jeg kan ærligt sige, at det er det mest givende jeg nogensinde har gjort.

Både for mig selv, men naturligvis også for de mennesker jeg hjælper”

– Daniel

Frivillig Netværksperson hos Forælderfonden

“Jeg er frivillig i Forælderfonden fordi det de står for, er noget jeg kan stå inden for, der taler til mig og er unikt”

– John

Frivillig Netværksperson hos Forælderfonden

“Man møder en masse søde mennesker og bliver en del af et fedt fællesskab”

– Emilie

Kommunikationsfrivillig hos Forælderfonden

Fremtidige
Arrangementer

Ansøgningsformular

Frivillig
Hvilken type frivillig arbejde er du interesseret i:

@foraelderfonden

© 2020 Forælder fonden
Støt