Foto: Pamelakopenhagen

FRIVILLIGHED HOS
FORÆLDER FONDEN

Hos Forælder Fonden har vi en ambition om at hjælpe flest muligt enlige forældre og deres børn med en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i netop den enkelte families behov. For at kunne realisere dette er vi stærkt afhængige af vores dygtige og engagerede frivillige medarbejdere, der hver dag gør en stor forskel for enlige forældre og deres børn.

Vi tror på, at det frivillige engagement bidrager med noget helt særligt. Både til de enlige forældre og deres børn, som bliver mødt af mennesker, der af eget ønske har valgt at bruge sin tid på at støtte netop dem. Men også til de frivillige selv, som oplever glæden ved at gøre noget godt for andre og samtidig få nye kompetencer og relationer med sig. Du bliver som frivillig altid klædt godt på til at klare opgaven.

DER ER ALTID PLADS TIL FLERE I FÆLLESSKABET

Hos Forælder Fonden kan du være frivillig på mange forskellige måder – og der er altid plads til flere i fællesskabet!

Vi holder løbende informationsmøder for nye frivillige, hvor du kan deltage og høre mere om mulighederne for at blive frivillig hos os. Du kan læse mere om de forskellige frivilligopgaver herunder.

Netværksperson

Hvad laver man som netværksperson?

Frivillige netværkspersoner støtter sårbare enlige forældre, som er tilknyttet Forælder Fondens midlertidig boliger, ud fra egne erfaringer og en personlig, medmenneskelig tilgang. Man matches 1-1 med en forælder på baggrund af forælderens ønsker og behov og den frivilliges kompetencer og erfaring. Netværkspersonerne støtter forældrene gennem en medmenneskelig, social og praktisk omsorg og fungerer som et ekstra netværk for familien. Netværkspersonerne spiller en stor rolle i at understøtte en positiv udvikling hos de enlige forældre og deres børn.

Hvem kan blive netværksperson?

Det kræver ingen særlige faglige kompetencer at blive netværksperson, men det er vigtigt, at man har gode empatiske evner og er rummelig og respektfuld overfor mennesker, som er anderledes end en selv. Dette er et frivilligjob hvor man skal være åben, nysgerrig og kunne lide at lære nyt om både sig selv og andre – og så skal man ikke mindst have lysten til at indgå i nye relationer med de enlige forældre og deres børn. Man skal som udgangspunkt være fyldt 30 år og kunne afsætte ca. 6 timer/mdr. til frivilligjobbet.

Rådgiver

Hvad laver man som frivillig rådgiver?

De frivillige rådgivere hos Forælder Fonden hjælper med at rådgive og vejlede enlige forældre, der henvender sig i vores rådgivning. Rådgivningen favner bredt og kan blandt andet omhandle skilsmisse, bolig, økonomi, jura, børns trivsel, konflikthåndtering, vold, offentlige systemer og meget andet. De frivillige rådgiver bidrager med viden og erfaring indenfor netop deres fagområde. Rådgivningen kan både foregå over telefonen eller ved personligt fremmøde. Opgaverne koordineres af og løses i samarbejde med vores lønnede socialrådgivere i sekretariatet.

Hvem kan blive frivillig rådgiver?

For at blive frivillig rådgiver kræver det, at man er uddannet/under uddannelse indenfor et relevant fagområde som fx socialrådgivning, økonomi (fx gældsrådgivning), jura (særligt familieret), psykologi, familiebehandling eller lignende. Det er en fordel hvis man har et kendskab til offentlige systemer som fx socialforvaltningen, familieretshuset samt boligforeninger. Man skal have gode empatiske evner, være rummelig og respektfuld og god til at rådgive med udgangspunkt i den enkeltes oplevede behov. Man skal kunne afsætte minimum 4 timer om måneden til opgaven som frivillig rådgiver.

Fællesskab og arrangementer

Hvad laver man som frivillig i fællesskabsteamet?

De frivillige i fællesskabsteamet skaber rammerne for etablering af nye fællesskaber og positive familieoplevelser for de enlige forældre og deres børn. I teamet arbejdes der tæt sammen om alt fra planlægning af arrangementer og udflugter til at sende invitationer ud til familierne og sikre at de har de nødvendige informationer, samt organisering af lege, aktiviteter og indkøb af forplejning mm. De frivillige er på skift selv med til de forskellige arrangementer, hvor de samler familierne, igangsætter aktiviteter og lege samt understøtter etablering af nye relationer og fællesskab i gruppen af familier.

Hvem kan blive frivillig i fællesskabsteamet?

Det kræver ingen særlige faglige kompetencer at blive frivillig i fællesskabsteamet, men det er en fordel, at man enten er god til at planlægge og organisere, eller at man har gode pædagogiske evner og kan lide at lave lege og aktiviteter for børn i alle aldre. Det vigtigste er, at man positiv, åben og imødekommende i sin kontakt med andre mennesker, og at man er god til at samarbejde med andre. Man skal kunne deltage i teammøde 1 gang om måneden og i 1 arrangement for familierne minimum hver anden måned – så man skal gennemsnitligt kunne afsætte ca. 4-6 timer om måneden til dette frivilligjob.

Handymand/kvinde

Hvad laver man som frivillig handymand/kvinde?

Forælder Fondens frivillige ”handymænd” og ”handykvinder” hjælper med at skabe gode og trygge rammer omkring de enlige forældre og deres børn, som bor i vores midlertidige boliger. De frivillige løser en række forskelligartede praktiske opgaver vedrørende vedligehold, såsom mindre reparationer og udbedringer af boligerne, således de ikke bliver alt for slidte, og kan udgøre et rart midlertidigt hjem for familierne. De fleste opgaver planlægges og koordineres i teamet i god tid, men der kan også opstå ”akutte” opgaver.

Hvem kan blive frivillig handymand/-kvinde?

For at kunne blive handymand/-kvinde kræver det, at man har gode ”gør-det-selv”-evner og kan lide at løse håndværksmæssige opgaver. Det er vigtigt, at man både kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for, at opgaverne bliver løst, samt at man er god til at samarbejde, da man ofte løser opgaverne sammen med andre medarbejdere. Det er en fordel hvis man kan være forholdsvis fleksibel vedrørende tidspunkter og tidsforbrug i forhold til løsningen af opgaverne.

Administration

Hvad laver man som administrativ frivillig?

De administrative frivillige hos Forælder Fonden løser forskelligartede administrative opgaver i sekretariatet. Opgaverne kan bestå i alt fra at opdatere forskellige administrative systemer, besvare hovedtelefonen, organisere, læse og sortere post, oprydning og udsmykning af sekretariatet, klargøring af forplejning til møder, byde borgere der skal til samtale velkommen og meget andet. Opgaverne løses i samarbejde med vores ansatte administrative medarbejdere.

Hvem kan blive administrativ frivillig?

Det kræver ingen særlige faglige kompetencer at blive administrativ frivillig, da opgaverne er alsidige, men man skal have flair for og kunne lide at lave administrativt arbejde. Man har selv mulighed for at byde ind på de opgaver, som man finder interessante, og som man har de faglige eller personlige kompetencer til at kunne løse. Det er vigtigt, at man er grundig i sin løsning af opgaverne, og man skal kunne lide at samarbejde tæt med andre frivillige og lønnede medarbejdere i koordinering af opgaveløsningen.

Kommunikation

Hvad laver man som frivillig kommunikationsmedarbejder?

De frivillige i Forælder Fondens kommunikationsteam bidrager til at udbrede kendskabet til Forælder Fondens arbejde og sag. Kommunikationsarbejdet er vigtigt for at nå ud til vores målgruppe og fortælle dem om den hjælp, som de kan få hos os. Det er dog mindst lige så vigtigt, at potentielle bidragydere ser den store indsats som vi gør for målgruppen og bliver gjort opmærksom på muligheden for at støtte os økonomisk. Kommunikationsarbejdet er også vigtigt for at kunne tiltrække nye frivillige til organisationen. Opgaverne i kommunikationsteamet omfatter SOME-opslag, opdatering af hjemmesiden, kampagner på sociale medier, små artikler/historier, lave video- og fotomateriale mm.

Hvem kan blive kommunikations-frivillig?

For at blive kommunikationsfrivillig er det en fordel at have en faglighed indenfor kommunikation, markedsføring, journalistik eller lignende. Man skal gerne være god til at tænke i formidling af budskaber via interessante opslag på platforme som Facebook, Instagram, LinkedIn m.m. Man skal kunne arbejde selvstændigt og tage ansvar for opgaveløsningen, men samtidig være god til at samarbejde og kunne lide at være en del af at team. Det er et meget fleksibelt frivilligjob, og opgaverne kan løses hjemmefra.

 

 

 

Derfor er jeg frivillig hos Forælder Fonden

“Jeg kan ærligt sige, at det er det mest givende jeg nogensinde har gjort. Både for mig selv, men naturligvis også for de mennesker jeg hjælper”

– Daniel

Frivillig Netværksperson hos Forælder Fonden

“Man møder en masse søde mennesker og bliver en del af et fedt fællesskab”

– Emilie

Kommunikationsfrivillig hos Forælder Fonden

“Jeg er frivillig i Forælderfonden fordi det de står for, er noget jeg kan stå inden for, der taler til mig og er unikt”

– John

Frivillig Netværksperson hos Forælder Fonden

Fremtidige
Arrangementer

Ansøgningsformular

Frivillig
Hvilken type frivillig arbejde er du interesseret i:

@foraelderfonden

Stort velkommen til Mette og Thea😊

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har ansat to nye socialrådgivere i Forælder Fondens Rådgivning.

Mette og Thea har stor erfaring med familiebehandling og kommer til at styrke vores dygtige rådgivningsteam, der hver dag hjælper enlige forældre og deres børn ❤️

#forælderfonden #enligeforældre #børn #hjælp #rådgivning #alenemedbørn #familiebehandling #sårbarlivssituation
...

Vi er der for dig, så du kan være der for dit barn!

En skilsmisse er en livsomvæltning for hele familien. Når tæppet bliver hevet væk under ens tilværelse, har selv de stærkeste mennesker brug for hjælp til at finde fodfæste. Forælder Fonden hjælper sårbare enlige forældre og deres børn, som befinder sig i en udsat livssituation, med at finde tilbage til en god og tryg hverdag.

Forælder Fonden tilbyder gratis landsdækkende rådgivning. Rådgivningen kan enten foregå telefonisk eller hos Forælder Fonden i vores lokaler på Hejrevej 43 i København.

Del gerne dette opslag, så vi kan nå ud til endnu flere 🙏

#forælderfonden #rådgivning #landsdækkenderådgivning #enligforælder #alenemedbørn #ensomhed #stress #hjemløshed #konflikt #skilsmisse #bedrebørneliv #trivsel #vold #samlivsophør #familie #netværk #sårbarlivssituation #børn #hjælp
...

Frederiksbergfonden har gjort en stor forskel for de enlige forældre og deres børn, som bor på Forælder Fondens kollegie på Virginiavej, med deres flotte donation 😊

Donationen har gjort det muligt at udnytte loftrummet til et multirum til stor glæde for Maria og de andre på kollegiet. De har nu mulighed for at bruge in-house studiefaciliteter, hvor der kan skabes ro til fordybelse, og hvor det er muligt at løse opgaver sammen med sin studiegruppe eller læse til eksamen uforstyrret. Samtidig giver et veludstyret træningslokale tæt på hjemmet en masse fordele til beboerne i rollen som enlige forældre❤️

I Kollegiets have er der blevet etableret en naturlegeplads til stor glæde for alle kollegiets børn, der flittigt bruger den🌿🌷☀️

Forælder Fonden takker mange gange Frederiksbergfonden for den fine donation til etablering af multirum og naturlegeplads. Det gør en stor forskel for beboerne og er noget som de virkelig værdsætter højt i deres hverdag 🙏

Du kan læse mere om, hvordan Forælder Fonden hjælper enlige forsørgere i en sårbar livssituation på www.foraelderfonden.dk

#forælderfonden #frederiksbergfonden #tak #donation #gørenforskel #multirum #enligforældre #alenemedbørn #sårbarlivssituation #studie #studierum #fitness
...

Sårbare enlige forældre er den fattigste familietype i Danmark!

Forælder Fonden møder hver dag sårbare enlige forældre, som har oplevet et samlivsophør præget af konflikt, vold og hjemløshed– faktorer der alle påvirker hele familien.

Børn der vokser op i en skilsmisseramt familie, der er præget af konflikter, klarer sig f.eks. dårligere i skolen og har størst risiko for at blive kriminel. Familier bestående af én voksen og 2 børn er desuden den familietype i Danmark, hvor der er den største andel af lavindkomst.

På tværs af alle større undersøgelser optræder enlige forældre og deres børn i den forkerte ende af statistikkerne. Forældrene er således fattigere, oftere afhængige af overførselsindkomster, er dårligere uddannede end gennemsnittet og deres liv er i højere grad præget af problemer med helbredet – både fysisk og psykisk.

Forælder Fonden tilbyder en længevarende forebyggende indsats, som sigter mod at øge familiens modstandskraft, mentale sundhed, og følelsen af ejerskab over eget liv for derigennem at skabe et bedre børneliv.

Del gerne dette opslag, så vi kan nå ud til endnu flere 🙏

#forælderfonden #rådgivning #enligforælder #alenemedbørn #ensomhed #stress #hjemløshed #konflikt #skilsmisse #bedrebørneliv #trivsel #vold #samlivsophør #kommunen #familie #netværk #sårbarlivssituation #mentalsundhed #fremtid #familietype #fattigste #lavindkomst
...

Ilva har været så søde at donere sofaer, borde og andre fine møbler til Forælder Fonden.

Denne sofa, som Ilva bl.a. har doneret, står nu i en af vores 42 akutboliger, hvor en mor og hendes to børn netop er flyttet ind. De stod uden møbler, så en donation som denne har skabt stor glæde og gavn. Da den ældste pige så sit nye hjem med bl.a. den nye sofa udbrød ud ”wow hvor er her smukt” og var et stort smil😊

Forælder Fonden takker mange gange Ilva for den fine donation af møbler, som vores beboere i vores akutboliger virkelig værdsætter højt🙏

Du kan læse mere om, hvordan Forælder Fonden hjælper sårbare enlige forsørgere i en udsat livsposition på: www.foraelderfonden.dk

#forælderfonden #tak #ilva #gratisrådgivning #enligforælder #børn #skilsmisse #trivsel #ensomhed #kommunen #vold #rådgivning #hjemløshed #livssituation #sårbar
...

Får du ikke den hjælp, som du har brug for i Familieretshuset?

”Sarah lytter til mig. Hun beder også sin kollega, Kasper, om at lytte. Mødet hos kommunen skal jeg ikke være så bekymret for. Det er ret standard. Kasper tager med som bisidder, og vi kan snakke sammen om, hvordan jeg skal tale med sagsbehandleren. Og jeg har rettigheder! Jeg har ret til at få hjælp, hvis børnene ikke vil se ham, og ret til at klage over Familieretshusets afgørelse. Forælder Fonden kan hjælpe mig med det hele. Et skridt ad gangen”

Forælder Fonden møder enlige forældre, der aldrig har fået den hjælp de burde. Forældre der ikke føler sig hørt i kommunen og Familieretshuset. Forældre der er fyldt af en håbløshed og som ikke kender deres rettigheder.

Har du brug for hjælp så kontakt Forælder Fonden på www.foraelderfonden.dk.

Vi er der for dig, så du kan være der for dit barn ❤️

#forælderfonden #rådgivning #enligforælder #alenemedbørn #ensomhed #stress #hjemløshed #konflikt #skilsmisse #bedrebørneliv #trivsel #vold #samlivsophør #familieretshuset #kommunen #børn #familie #netværk #sårbarlivssituation
...

60.000 enlige forældre er i risiko for social udsathed!

Forælder Fonden blev startet i 1966 af journalist og ildsjæl Lis Møller under navnet Boligfonden For Enlige Mødre. En organisation der i begyndelsen kæmpede kampen for mødrene. I dag hjælper Forælder Fonden både enlige mødre og fædre.

I Danmark findes der 190.000 eneforsørgere, hvoraf 60.000 er i risiko for social udsathed. 8.000 kan allerede karakteriseres som værende udsatte.

Lange ventetider hos Familieretshuset og kommunen gør, at mange sårbare enlige forældre, der står i en udsat livssituation, ikke får den hjælp, som de har brug for.

Forælder Fonden tilbyder en længevarende forebyggende indsats, som sigter mod at øge familiens modstandskraft, mentale sundhed, og følelsen af ejerskab over eget liv for derigennem at skabe et bedre børneliv.

Del gerne dette opslag, så vi kan nå ud til endnu flere 🙏

#forælderfonden #rådgivning #enligforælder #alenemedbørn #ensomhed #stress #hjemløshed #partnerkonflikt #skilsmisse #bedrebørneliv #trivsel #vold #samlivsbrud #kommunen #familie #manglendenetværk #sårbarlivssituation
...

Kender du Forælder Fonden?

Forælder Fonden kæmper for den sårbare enlige forælder, der befinder sig i en udsat livssituation.
Vi tilbyder en længevarende forebyggende indsats, som sigter mod at øge familiens modstandskraft, mentale sundhed, og følelsen af ejerskab over eget liv for derigennem at skabe et bedre børneliv❤

Vi tilbyder bl.a. rådgivning omkring:
- Samlivsophør præget af konflikt
- Vold (i alle former)
- Hjemløshed
- Svag økonomi
- Manglende netværk
- Fysisk helbred
- Trivsel, stress, ensomhed
- Evt. sag i kommunens familieafsnit

Del gerne dette opslag, så vi kan nå ud til endnu flere 🙏

#forælderfonden #rådgivning #enligforælder #alenemedbørn #ensomhed #stress #hjemløshed #konflikt #skilsmisse #bedrebørneliv #trivsel #vold #samlivsophør #kommunen #familie #netværk #sårbarlivssituation
...

Hos Forælder Fonden kæmper vi for den sårbare enlige forælder, der befinder sig i en udsat livssituation.

Vi tilbyder en længevarende forebyggende indsats, som sigter mod at øge familiens modstandskraft, mentale sundhed, følelsen af ejerskab over eget liv for at skabe et bedre børneliv❤️

Vi tilbyder bl.a. rådgivning omkring:
- Samlivsophør præget af konflikt
- Samværskonflikt ml. forældrene om børn eller andre fysiske, psykiske eller sociale udfordringer
- Vold (i alle former)
- Hjemløshed
- Svag økonomi
- Ensomhed
- Manglende netværk
- Fysisk helbred
- Trivsel
- Stress
- Evt. sag i kommunens familieafsnit

Tryk på “Følg” knappen, hvis du vil vide mere om vores arbejde.
...

Forælder Fonden hjælper enlige forældre i en sårbar livsposition.

Hos Forælder Fonden styrker vi forældrene og giver trygge rammer om familien – så børnene får de bedst mulige betingelser at vokse op i ❤️

Vi giver bl.a. rådgivning inden for:

• Samværskonflikt ml. forældrene om børn eller andre fysiske, psykiske eller sociale udfordringer
• Vold (i alle former)
• Hjemløshed
• Ensomhed
• Sag i kommunen og Familieretshuset

Har du brug for hjælp, så udfyld kontaktformularen via link i bio, så kontakter en af vores dygtige og erfarne rådgivere dig.

Vi hjælper dig, så du kan være der for dit barn ❤️

📸 @pamelakopenhagen

#forælderfonden #raadgivning #hjælp #enligmor #enligfar #københavn #økonomi #vold #ensomhed #nærvær
...

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
© 2020 Forælder fonden
Støt