Foto: Pamelakopenhagen

FRIVILLIGHED HOS
FORÆLDER FONDEN

Hos Forælder Fonden har vi en ambition om at hjælpe flest muligt enlige forældre og deres børn med en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i netop den enkelte families behov. For at kunne realisere dette er vi stærkt afhængige af vores dygtige og engagerede frivillige medarbejdere, der hver dag gør en stor forskel for enlige forældre og deres børn.

Vi tror på, at det frivillige engagement bidrager med noget helt særligt. Både til de enlige forældre og deres børn, som bliver mødt af mennesker, der af eget ønske har valgt at bruge sin tid på at støtte netop dem. Men også til de frivillige selv, som oplever glæden ved at gøre noget godt for andre og samtidig få nye kompetencer og relationer med sig. Du bliver som frivillig altid klædt godt på til at klare opgaven.

DER ER ALTID PLADS TIL FLERE I FÆLLESSKABET

Hos Forælder Fonden kan du være frivillig på mange forskellige måder – og der er altid plads til flere i fællesskabet!

Vi holder løbende informationsmøder for nye frivillige, hvor du kan deltage og høre mere om mulighederne for at blive frivillig hos os. Du kan læse mere om de forskellige frivilligopgaver herunder.

Netværksperson

Hvad laver man som netværksperson?

Frivillige netværkspersoner støtter sårbare enlige forældre, som er tilknyttet Forælder Fondens midlertidig boliger, ud fra egne erfaringer og en personlig, medmenneskelig tilgang. Man matches 1-1 med en forælder på baggrund af forælderens ønsker og behov og den frivilliges kompetencer og erfaring. Netværkspersonerne støtter forældrene gennem en medmenneskelig, social og praktisk omsorg og fungerer som et ekstra netværk for familien. Netværkspersonerne spiller en stor rolle i at understøtte en positiv udvikling hos de enlige forældre og deres børn.

Hvem kan blive netværksperson?

Det kræver ingen særlige faglige kompetencer at blive netværksperson, men det er vigtigt, at man har gode empatiske evner og er rummelig og respektfuld overfor mennesker, som er anderledes end en selv. Dette er et frivilligjob hvor man skal være åben, nysgerrig og kunne lide at lære nyt om både sig selv og andre – og så skal man ikke mindst have lysten til at indgå i nye relationer med de enlige forældre og deres børn. Man skal som udgangspunkt være fyldt 30 år og kunne afsætte ca. 6 timer/mdr. til frivilligjobbet.

Rådgiver

Hvad laver man som frivillig rådgiver?

De frivillige rådgivere hos Forælder Fonden hjælper med at rådgive og vejlede enlige forældre, der henvender sig i vores rådgivning. Rådgivningen favner bredt og kan blandt andet omhandle skilsmisse, bolig, økonomi, jura, børns trivsel, konflikthåndtering, vold, offentlige systemer og meget andet. De frivillige rådgiver bidrager med viden og erfaring indenfor netop deres fagområde. Rådgivningen kan både foregå over telefonen eller ved personligt fremmøde. Opgaverne koordineres af og løses i samarbejde med vores lønnede socialrådgivere i sekretariatet.

Hvem kan blive frivillig rådgiver?

For at blive frivillig rådgiver kræver det, at man er uddannet/under uddannelse indenfor et relevant fagområde som fx socialrådgivning, økonomi (fx gældsrådgivning), jura (særligt familieret), psykologi, familiebehandling eller lignende. Det er en fordel hvis man har et kendskab til offentlige systemer som fx socialforvaltningen, familieretshuset samt boligforeninger. Man skal have gode empatiske evner, være rummelig og respektfuld og god til at rådgive med udgangspunkt i den enkeltes oplevede behov. Man skal kunne afsætte minimum 4 timer om måneden til opgaven som frivillig rådgiver.

Fællesskab og arrangementer

Hvad laver man som frivillig i fællesskabsteamet?

De frivillige i fællesskabsteamet skaber rammerne for etablering af nye fællesskaber og positive familieoplevelser for de enlige forældre og deres børn. I teamet arbejdes der tæt sammen om alt fra planlægning af arrangementer og udflugter til at sende invitationer ud til familierne og sikre at de har de nødvendige informationer, samt organisering af lege, aktiviteter og indkøb af forplejning mm. De frivillige er på skift selv med til de forskellige arrangementer, hvor de samler familierne, igangsætter aktiviteter og lege samt understøtter etablering af nye relationer og fællesskab i gruppen af familier.

Hvem kan blive frivillig i fællesskabsteamet?

Det kræver ingen særlige faglige kompetencer at blive frivillig i fællesskabsteamet, men det er en fordel, at man enten er god til at planlægge og organisere, eller at man har gode pædagogiske evner og kan lide at lave lege og aktiviteter for børn i alle aldre. Det vigtigste er, at man positiv, åben og imødekommende i sin kontakt med andre mennesker, og at man er god til at samarbejde med andre. Man skal kunne deltage i teammøde 1 gang om måneden og i 1 arrangement for familierne minimum hver anden måned – så man skal gennemsnitligt kunne afsætte ca. 4-6 timer om måneden til dette frivilligjob.

Handymand/kvinde

Hvad laver man som frivillig handymand/kvinde?

Forælder Fondens frivillige ”handymænd” og ”handykvinder” hjælper med at skabe gode og trygge rammer omkring de enlige forældre og deres børn, som bor i vores midlertidige boliger. De frivillige løser en række forskelligartede praktiske opgaver vedrørende vedligehold, såsom mindre reparationer og udbedringer af boligerne, således de ikke bliver alt for slidte, og kan udgøre et rart midlertidigt hjem for familierne. De fleste opgaver planlægges og koordineres i teamet i god tid, men der kan også opstå ”akutte” opgaver.

Hvem kan blive frivillig handymand/-kvinde?

For at kunne blive handymand/-kvinde kræver det, at man har gode ”gør-det-selv”-evner og kan lide at løse håndværksmæssige opgaver. Det er vigtigt, at man både kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for, at opgaverne bliver løst, samt at man er god til at samarbejde, da man ofte løser opgaverne sammen med andre medarbejdere. Det er en fordel hvis man kan være forholdsvis fleksibel vedrørende tidspunkter og tidsforbrug i forhold til løsningen af opgaverne.

Administration

Hvad laver man som administrativ frivillig?

De administrative frivillige hos Forælder Fonden løser forskelligartede administrative opgaver i sekretariatet. Opgaverne kan bestå i alt fra at opdatere forskellige administrative systemer, besvare hovedtelefonen, organisere, læse og sortere post, oprydning og udsmykning af sekretariatet, klargøring af forplejning til møder, byde borgere der skal til samtale velkommen og meget andet. Opgaverne løses i samarbejde med vores ansatte administrative medarbejdere.

Hvem kan blive administrativ frivillig?

Det kræver ingen særlige faglige kompetencer at blive administrativ frivillig, da opgaverne er alsidige, men man skal have flair for og kunne lide at lave administrativt arbejde. Man har selv mulighed for at byde ind på de opgaver, som man finder interessante, og som man har de faglige eller personlige kompetencer til at kunne løse. Det er vigtigt, at man er grundig i sin løsning af opgaverne, og man skal kunne lide at samarbejde tæt med andre frivillige og lønnede medarbejdere i koordinering af opgaveløsningen.

Kommunikation

Hvad laver man som frivillig kommunikationsmedarbejder?

De frivillige i Forælder Fondens kommunikationsteam bidrager til at udbrede kendskabet til Forælder Fondens arbejde og sag. Kommunikationsarbejdet er vigtigt for at nå ud til vores målgruppe og fortælle dem om den hjælp, som de kan få hos os. Det er dog mindst lige så vigtigt, at potentielle bidragydere ser den store indsats som vi gør for målgruppen og bliver gjort opmærksom på muligheden for at støtte os økonomisk. Kommunikationsarbejdet er også vigtigt for at kunne tiltrække nye frivillige til organisationen. Opgaverne i kommunikationsteamet omfatter SOME-opslag, opdatering af hjemmesiden, kampagner på sociale medier, små artikler/historier, lave video- og fotomateriale mm.

Hvem kan blive kommunikations-frivillig?

For at blive kommunikationsfrivillig er det en fordel at have en faglighed indenfor kommunikation, markedsføring, journalistik eller lignende. Man skal gerne være god til at tænke i formidling af budskaber via interessante opslag på platforme som Facebook, Instagram, LinkedIn m.m. Man skal kunne arbejde selvstændigt og tage ansvar for opgaveløsningen, men samtidig være god til at samarbejde og kunne lide at være en del af at team. Det er et meget fleksibelt frivilligjob, og opgaverne kan løses hjemmefra.

 

 

 

Derfor er jeg frivillig hos Forælder Fonden

“Jeg kan ærligt sige, at det er det mest givende jeg nogensinde har gjort. Både for mig selv, men naturligvis også for de mennesker jeg hjælper”

– Daniel

Frivillig Netværksperson hos Forælder Fonden

“Man møder en masse søde mennesker og bliver en del af et fedt fællesskab”

– Emilie

Kommunikationsfrivillig hos Forælder Fonden

“Jeg er frivillig i Forælderfonden fordi det de står for, er noget jeg kan stå inden for, der taler til mig og er unikt”

– John

Frivillig Netværksperson hos Forælder Fonden

Fremtidige
Arrangementer

Ansøgningsformular

Frivillig
Hvilken type frivillig arbejde er du interesseret i:

@foraelderfonden

Kom med vores familier i Zoo!

Vil du være med til at give en gruppe børnefamilier en hyggelig dag i Zoo? Så har du lige nu mulighed for at komme med os som frivillig på en dagsudflugt til Zoo i Kbh i uge 26.

Vi har i år fået mulighed for at tilbyde nogle af vores familier sommerferieaktiviteter, så de kan få nogle positive oplevelser sammen, og så børnene har noget fortælle om i skolen efter ferien.

Hvis du har lyst til at være med til at hygge om familierne på en af udflugterne, så kan du læse mere via link i bio.

#gørenforskel #enligforælder #støtte #nærvær #børn #fællesskab #gørenforskel #blivfrivillig #enligeforældre #eneforsøger #fællesskab #alenemedbørn #udflugt #forælderfonden
...

"Et sikkert hjem er grundlaget for, at man overhovedet kan have det godt, så det var altafgørende at min datter og jeg fik et sted at bo i trygge rammer" ❤️ - Beboer hos Forælder Fonden

Forælder Fonden er der for dig, så du kan være der for dit barn 🤗

#enligeforældre #støtte #rådgivning #eneforsøger #børn #hjælp #fællesskab #alenemedbørn #bidrag #støtforælderfonden #gørenforskel #forælderfonde #tryghed
...

Hos Forælder Fonden har vi nogle helt uundværlige frivillige, som hver især bidrager med noget unikt 🙏

Hanne er frivillig Netværksperson. Hun bruger sine stærke personlige og faglige kompetencer til at støtte en sårbar enlig forælder i at komme godt videre i livet.

Vi tror på, at det frivillige engagement bidrager med noget helt særligt - både til de enlige forældre og deres børn, men også til de frivillige selv, som oplever glæden ved at gøre noget godt for andre ❤️

#forælderfonden #frivillig #unik #enligforælder #støtte #nærvær #hjælptilforældre #børn #fællesskab #gørenforskel #blivfrivillig
...

Ude på forælderkollegierne afholdes der igen i år påskehygge, hvor både børn og voksne maler på æg og klipper gækkebreve 🐣

Fællesskabet er en stor del af det, at bo på vores forælderkollegier, og mange højtider markeres med fælles aktiviteter for voksne og børn 🎨

#påskehygge #påske #højtid #fællesskab #gækkebrev #forælderkollegie #enligforælder #hjem #forælderfonden
...

Ønsker du et meningsfuldt frivilligt arbejde, hvor din indsats gør en vigtig forskel?

Så har du nu mulighed for at komme med på holdet som frivillig hos Forælder Fonden 😊

Deltag i Forælder Fondens uddannelse for nye frivillige Netværkspersoner d. 13. og 14. maj 2023

Læs mere ved at klikke på linket i vores bio 🔗

#enligeforældre #støtte #rådgivning #eneforsøger #hjælp #fællesskab #bidrag #frivillig #frivilligtarbejde #gørenforskel #forælderfonden
...

"Vi voksne har det rigtig dejligt sammen i vores skønne have, når vores børn sover" - beboer på Virginiavej 🫶

Fællesskab er vigtigt og heldigvis finder vores søde beboere meget glæde i hinanden på deres dejlige kollegie på Frederiksberg 🏡

#enligeforældre #støtte #rådgivning #eneforsøger #børn #hjælp #fællesskab #alenemedbørn #bidrag #støtforælderfonden #gørenforskel #forælderfonden
...

Hos Forælder Fonden har vi hvad vi kalder 'sociale viceværter' på kollegierne 🫂

Vores sociale viceværter er omdrejningspunktet for den gode trivsel på vores kollegier, og da de selv bor der, kender de hverdagen rigtig godt 🤩

De hjælper b.la. med at afholde månedlige husmøder, fællesarrangementer, at beboerne falder godt på plads i den nye tilværelse og meget mere ❤️

Viceværterne er guld værd og er vigtige personer for kollegiernes beboere 🫶

#reemogfreja #godhverdag #socialsamvær #hjælptilforældre #kollegie #studerendeforælder #enligforælder #trivsel #forælderfonden
...

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
© 2020 Forælder fonden
Støt