Foto: Pamelakopenhagen

FRIVILLIGHED HOS
FORÆLDER FONDEN

Hos Forælder Fonden har vi en ambition om at hjælpe flest muligt enlige forældre og deres børn med en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i netop den enkelte families behov. For at kunne realisere dette er vi stærkt afhængige af vores dygtige og engagerede frivillige medarbejdere, der hver dag gør en stor forskel for enlige forældre og deres børn.

Vi tror på, at det frivillige engagement bidrager med noget helt særligt. Både til de enlige forældre og deres børn, som bliver mødt af mennesker, der af eget ønske har valgt at bruge sin tid på at støtte netop dem. Men også til de frivillige selv, som oplever glæden ved at gøre noget godt for andre og samtidig få nye kompetencer og relationer med sig. Du bliver som frivillig altid klædt godt på til at klare opgaven.

DER ER ALTID PLADS TIL FLERE I FÆLLESSKABET

Hos Forælder Fonden kan du være frivillig på mange forskellige måder – og der er altid plads til flere i fællesskabet!

Vi holder løbende informationsmøder for nye frivillige, hvor du kan deltage og høre mere om mulighederne for at blive frivillig hos os. Du kan læse mere om de forskellige frivilligopgaver herunder.

Netværksperson

Hvad laver man som netværksperson?

Frivillige netværkspersoner støtter sårbare enlige forældre, som er tilknyttet Forælder Fondens akutboliger, ud fra egne erfaringer og en personlig, medmenneskelig tilgang. Man matches 1-1 med en forælder på baggrund af forælderens ønsker og behov og den frivilliges kompetencer og erfaring. Netværkspersonerne støtter forældrene gennem en medmenneskelig, social og praktisk omsorg og fungerer som et ekstra netværk for familien. Netværkspersonerne spiller en stor rolle i at understøtte en positiv udvikling hos de enlige forældre og deres børn.

Hvem kan blive netværksperson?

Det kræver ingen særlige faglige kompetencer at blive netværksperson, men det er vigtigt, at man har gode empatiske evner og er rummelig og respektfuld overfor mennesker, som er anderledes end en selv. Dette er et frivilligjob hvor man skal være åben, nysgerrig og kunne lide at lære nyt om både sig selv og andre – og så skal man ikke mindst have lysten til at indgå i nye relationer med de enlige forældre og deres børn. Man skal som udgangspunkt være fyldt 30 år og kunne afsætte ca. 6 timer/mdr. til frivilligjobbet.

Rådgiver

Hvad laver man som frivillig rådgiver?

De frivillige rådgivere hos Forælder Fonden hjælper med at rådgive og vejlede enlige forældre, der henvender sig i vores rådgivning. Rådgivningen favner bredt og kan blandt andet omhandle skilsmisse, bolig, økonomi, jura, børns trivsel, konflikthåndtering, vold, offentlige systemer og meget andet. De frivillige rådgiver bidrager med viden og erfaring indenfor netop deres fagområde. Rådgivningen kan både foregå over telefonen eller ved personligt fremmøde. Opgaverne koordineres af og løses i samarbejde med vores lønnede socialrådgivere i sekretariatet.

Hvem kan blive frivillig rådgiver?

For at blive frivillig rådgiver kræver det, at man er uddannet/under uddannelse indenfor et relevant fagområde som fx socialrådgivning, økonomi (fx gældsrådgivning), jura (særligt familieret), psykologi, familiebehandling eller lignende. Det er en fordel hvis man har et kendskab til offentlige systemer som fx socialforvaltningen, familieretshuset samt boligforeninger. Man skal have gode empatiske evner, være rummelig og respektfuld og god til at rådgive med udgangspunkt i den enkeltes oplevede behov. Man skal kunne afsætte minimum 4 timer om måneden til opgaven som frivillig rådgiver.

Fællesskab og arrangementer

Hvad laver man som frivillig i fællesskabsteamet?

De frivillige i fællesskabsteamet skaber rammerne for etablering af nye fællesskaber og positive familieoplevelser for de enlige forældre og deres børn. I teamet arbejdes der tæt sammen om alt fra planlægning af arrangementer og udflugter til at sende invitationer ud til familierne og sikre at de har de nødvendige informationer, samt organisering af lege, aktiviteter og indkøb af forplejning mm. De frivillige er på skift selv med til de forskellige arrangementer, hvor de samler familierne, igangsætter aktiviteter og lege samt understøtter etablering af nye relationer og fællesskab i gruppen af familier.

Hvem kan blive frivillig i fællesskabsteamet?

Det kræver ingen særlige faglige kompetencer at blive frivillig i fællesskabsteamet, men det er en fordel, at man enten er god til at planlægge og organisere, eller at man har gode pædagogiske evner og kan lide at lave lege og aktiviteter for børn i alle aldre. Det vigtigste er, at man positiv, åben og imødekommende i sin kontakt med andre mennesker, og at man er god til at samarbejde med andre. Man skal kunne deltage i teammøde 1 gang om måneden og i 1 arrangement for familierne minimum hver anden måned – så man skal gennemsnitligt kunne afsætte ca. 4-6 timer om måneden til dette frivilligjob.

Handymand

Hvad laver man som frivillig handymand/kvinde?

Forælder Fondens frivillige ”handymænd” og ”handykvinder” hjælper med at skabe gode og trygge rammer omkring de enlige forældre og deres børn, som bor i vores midlertidige boliger. De frivillige løser en række forskelligartede praktiske opgaver vedrørende vedligehold, såsom mindre reparationer og udbedringer af boligerne, således de ikke bliver alt for slidte, og kan udgøre et rart midlertidigt hjem for familierne. De fleste opgaver planlægges og koordineres i teamet i god tid, men der kan også opstå ”akutte” opgaver.

Hvem kan blive frivillig handymand/-kvinde?

For at kunne blive handymand/-kvinde kræver det, at man har gode ”gør-det-selv”-evner og kan lide at løse håndværksmæssige opgaver. Det er vigtigt, at man både kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for, at opgaverne bliver løst, samt at man er god til at samarbejde, da man ofte løser opgaverne sammen med andre medarbejdere. Det er en fordel hvis man kan være forholdsvis fleksibel vedrørende tidspunkter og tidsforbrug i forhold til løsningen af opgaverne.

Administration

Hvad laver man som administrativ frivillig?

De administrative frivillige hos Forælder Fonden løser forskelligartede administrative opgaver i sekretariatet. Opgaverne kan bestå i alt fra at opdatere forskellige administrative systemer, besvare hovedtelefonen, organisere, læse og sortere post, oprydning og udsmykning af sekretariatet, klargøring af forplejning til møder, byde borgere der skal til samtale velkommen og meget andet. Opgaverne løses i samarbejde med vores ansatte administrative medarbejdere.

Hvem kan blive administrativ frivillig?

Det kræver ingen særlige faglige kompetencer at blive administrativ frivillig, da opgaverne er alsidige, men man skal have flair for og kunne lide at lave administrativt arbejde. Man har selv mulighed for at byde ind på de opgaver, som man finder interessante, og som man har de faglige eller personlige kompetencer til at kunne løse. Det er vigtigt, at man er grundig i sin løsning af opgaverne, og man skal kunne lide at samarbejde tæt med andre frivillige og lønnede medarbejdere i koordinering af opgaveløsningen.

Kommunikation

Hvad laver man som frivillig kommunikationsmedarbejder?

De frivillige i Forælder Fondens kommunikationsteam bidrager til at udbrede kendskabet til Forælder Fondens arbejde og sag. Kommunikationsarbejdet er vigtigt for at nå ud til vores målgruppe og fortælle dem om den hjælp, som de kan få hos os. Det er dog mindst lige så vigtigt, at potentielle bidragydere ser den store indsats som vi gør for målgruppen og bliver gjort opmærksom på muligheden for at støtte os økonomisk. Kommunikationsarbejdet er også vigtigt for at kunne tiltrække nye frivillige til organisationen. Opgaverne i kommunikationsteamet omfatter SOME-opslag, opdatering af hjemmesiden, kampagner på sociale medier, små artikler/historier, lave video- og fotomateriale mm.

Hvem kan blive kommunikations-frivillig?

For at blive kommunikationsfrivillig er det en fordel at have en faglighed indenfor kommunikation, markedsføring, journalistik eller lignende. Man skal gerne være god til at tænke i formidling af budskaber via interessante opslag på platforme som Facebook, Instagram, LinkedIn m.m. Man skal kunne arbejde selvstændigt og tage ansvar for opgaveløsningen, men samtidig være god til at samarbejde og kunne lide at være en del af at team. Det er et meget fleksibelt frivilligjob, og opgaverne kan løses hjemmefra.

 

 

 

Derfor er jeg frivillig hos Forælder Fonden

“Jeg kan ærligt sige, at det er det mest givende jeg nogensinde har gjort. Både for mig selv, men naturligvis også for de mennesker jeg hjælper”

– Daniel

Frivillig Netværksperson hos Forælder Fonden

“Man møder en masse søde mennesker og bliver en del af et fedt fællesskab”

– Emilie

Kommunikationsfrivillig hos Forælder Fonden

“Jeg er frivillig i Forælderfonden fordi det de står for, er noget jeg kan stå inden for, der taler til mig og er unikt”

– John

Frivillig Netværksperson hos Forælder Fonden

Fremtidige
Arrangementer

Ansøgningsformular

Frivillig
Hvilken type frivillig arbejde er du interesseret i:

@foraelderfonden

Hos Forælder Fonden kæmper vi for den sårbare enlige forælder, der befinder sig i en udsat livssituation.

Vi tilbyder en længevarende forebyggende indsats, som sigter mod at øge familiens modstandskraft, mentale sundhed, følelsen af ejerskab over eget liv for at skabe et bedre børneliv❤️

Vi tilbyder bl.a. rådgivning omkring:
- Samlivsophør præget af konflikt
- Samværskonflikt ml. forældrene om børn eller andre fysiske, psykiske eller sociale udfordringer
- Vold (i alle former)
- Hjemløshed
- Svag økonomi
- Ensomhed
- Manglende netværk
- Fysisk helbred
- Trivsel
- Stress
- Evt. sag i kommunens familieafsnit

Tryk på “Følg” knappen, hvis du vil vide mere om vores arbejde.
...

Forælder Fonden hjælper enlige forældre i en sårbar livsposition.

Hos Forælder Fonden styrker vi forældrene og giver trygge rammer om familien – så børnene får de bedst mulige betingelser at vokse op i ❤️

Vi giver bl.a. rådgivning inden for:

• Samværskonflikt ml. forældrene om børn eller andre fysiske, psykiske eller sociale udfordringer
• Vold (i alle former)
• Hjemløshed
• Ensomhed
• Sag i kommunen og Familieretshuset

Har du brug for hjælp, så udfyld kontaktformularen via link i bio, så kontakter en af vores dygtige og erfarne rådgivere dig.

Vi hjælper dig, så du kan være der for dit barn ❤️

📸 @pamelakopenhagen

#forælderfonden #raadgivning #hjælp #enligmor #enligfar #københavn #økonomi #vold #ensomhed #nærvær
...

❤️ FARS DAGS KONKURRENCE ❤️

Vind denne smukke og helt unikke håndlavet nøglering fra @fairknit til din far. Vi er så heldige, at @fairknit har doneret 3 stk., som vi må give til en heldig vinder ❤

Hos Forælder Fonden hjælper vi alle enlige forældre, der er havnet i en sårbar livsposition, med gratis rådgivning, akutbolig, netværk og fællesskab🏡💵🤝🏼

Med en donation på 200 kr. hjælper du os til at blive godkendt efter ligningslovens §8A. SKAT kræver, at mindst 100 personer donerer et engangsbeløb på 200 kr., hvis vi skal have mulighed for at søge flere midler 🙏🏻

For at deltage skal du:
✨ Donere 200 kr. MobilePay 494529
✨ Fortæl os hvorfor din far skal have denne lækre nøglering fra @fairknit i kommentarfeltet 👇🏻

Du kan få skattefradrag for donationer til os. Skriv din mail i kommentarfeltet i MobilePay, så kontakter vi dig 😘

❤️ Vi udvælger den bedste kommentar på søndag den 5. juni kl. 20.00. Vinderne får besked her på postet ❤️
______________________________
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.
Denne konkurrence er hverken støttet, sponsoreret eller associeret med Instagram.

#farsdag #farsdagsgave #fairknit #støt #forælderfonden #gørenforskel #far
...

Sæt grænser for dig selv, hvis du har brudt med en voldelig partner 🙅‍♀️🙅‍♂️ Efter et brud med en voldelig partner er situationen nemlig ofte vanskelig.

Du skal her tage hensyn til din egen psykiske og fysiske sikkerhed og samtidig tænke på jeres barn, der har en relation til og ofte også samvær med den anden forælder 🙏

Hvis din partner forstætter med at være voldelig, selvom du forsøger at være neutral og saglig, er det vigtigt, at du siger fra og sætter en grænse. Hvis f.eks. tonen over telefonen bliver grov, eller du bliver truet, så må du lægge på og fortsætte dialogen over mail.

Hos Forælderfonden sidder vores dygtige socialrådgivere klar, hvis du har brug for rådgivning og støtte efter et voldeligt forhold ❤️

#forhold #ensom #udsatte #nærhed #alene #alenemor #alenefar #hjælp #rådgivning #forælderfonden
...

Danmark har en af de højeste andele af enlige forældre i EU 💔 Hos over 24% af de danske børnefamilier er der nemlig kun én forælder.

Det svarer til 187.443 husstande ud af de i alt 757.773 husstande med børn i Danmark.

Hos Forælderfonden støtter og rådgiver vi enlige forældre, så der er overskud til sig selv og børnene 👨‍👦‍👦

#borger #enlig #forælder #forælderfonden #forælderskab #forælderliv #enligmor #enligfar #børn #morlivet #farlivet #livetmedbørn #livetmedbarn

(Kilde: Danmarks Statistik)
...

Her er vores Boligkoordinator Anne 🙂

Anne har lige rundet et skarpt hjørne og er blevet 60 år 🥳
Anne er ekstra glad, for hun har fået en flot og farverig tunika, som en af vores søde beboer i en af vores 42 førstehjælpslejligheder har syet til Anne i anledning af Annes store dag.
Simpelthen så rørende❤

Anne står for alt det praktiske og administrative omkring vores førstehjælpslejligheder. Det er alt fra ind- og udflytninger, informere nye beboere om deres kommende førstehjælpslejligheder, koordinere vores frivillige handymænds arbejdsopgaver og meget meget mere.

Vi ønsker Anne et stort tillykke med fødselsdagen! 🤩

#forælderfonden #fødselsdag #60år #tillykke #rådgivning #hjælp #gørenforskel
...

5 gode råd efter et brud med en voldelig partner 💔

1. Lav klare aftaler på skrift

2. Begræns kontakten til din ekspartner

3. Støt dit barn i at være i midten mellem jer forældre

4. Respekter og anerkend dit barns følelser

5. Tag altid en besidder med til møder i Familieretshuset eller kommunen.

Hos Forælderfonden sidder vores dygtige socialrådgivere klar, hvis du har brug for rådgivning og støtte efter et voldeligt forhold 🙏❤️

#forhold #ensom #udsatte #nærhed #alene #alenemor #alenefar #hjælp #rådgivning #forælderfonden
...

Vidste du, at du som enlig forælder kan søge om at få både børnetilskud og ekstra børnetilskud? Du skal kun lave én ansøgning, men får både et beløb pr. barn og et sammenlagt beløb.

Det er kun den forælder, som har barnet på sin adresse, der kan få børnetilskud og ekstra børnetilskud. Du kan søge om børnetilskud på Borger.dk

Du kan læse meget mere om økonomiske tilskud og ydelser på foraelderfonden.dk 🤍

#økonomi #penge #børnetilskud #støtte #tilskud #ydelse #tilskud #hjælp #rådgivning #enligmor #enligfar #enligforælder #livetmedbarn #livetmedbørn
...

Har du også svært ved at finde tid og overskud, til at lave hyggelige ting sammen med dit barn/dine børn? Vi er der for dig, så du kan være der for dit barn ❤️

Desværre bliver børn ofte hårdt ramt, når forældre går fra hinanden. Derfor har de brug for faste rammer, ro og stabilitet.

Hos Forælderfonden hjælper vi med gratis rådgivning, afklaring af fremtiden og boligmuligheder for enlige forældre og deres børn.

Tøv ikke med at søge hjælp hos os, så du kan få mere stabilitet og overskud i hverdagen 🙏
...

3 nemme kreative lege som er et hit hos børnene 🎨

1. Mal på sten! Find forskellige sten og lad kreativiteten udfolde sig 🖌

2. Lav jeres egen slim - det er et hit hos de yngre (der er link i bio til hvordan du kan lave slimen) 💚

3. Dryplys-plader - I skal bare komme vand i et glas og dryppe stearinlys deri 🕯

Med disse aktiviteter er du sikret en masse sjove timer sammen med børnene 😁
...

Hvis du mangler inspiration til aktiviteter for børn så læs med her:

I kan besøge LÆS, en gratis og spændende aktivitet for dine børn og dig på Københavns Hovedbibliotek 📚 Børneetagen LÆS er en helt ny type børnebibliotek, der med hjerneforskning og viden om børns læsevaner og sprogtilegnelse kobler aktiviteter, læsning, leg og læring sammen. 🧠

Tag forbi LÆS og oplev bl.a. Ordbjerget, Bogborgen og Historievulkanen 📖

#forbørn #københavnshovedbibliotek #oplevelserforbørn #oplevelsermedbørn #børnibyen #forælderfonden
...

© 2020 Forælder fonden
Støt