Foto: Pamelakopenhagen

Bliv fonds- eller virksomhedspartner

Ved at støtte Forælder Fonden er du som virksomhed med til at gøre en stor forskel for en masse enlige forældre og deres børn, som er havnet i en sårbar livssituation, hvor de har brug for hjælp. 

Hjælp på flere forskellige områder

Økonomisk støtte til at yde rådgivning

Samarbejde omkring møbler og andet inventar til vores kollegieboliger og førstehjælpslejligheder

Bidrag til arrangementer, sommerferieudflugter og andre aktiviteter for vores beboere

Donationer

Støt os

I Forælder Fonden arbejder vi ud fra et princip om hjælp til selvhjælp.

Forælder Fonden støtter forældre, der bliver alene med deres børn. Vores mål er at styrke udsatte enlige forældres vej til bolig, uddannelse og netværk. Vi arbejder helhedsorienteret og tilbyder hjælp inden for midlertidige boliger, rådgivning, frivillig social støtte og familiekollegier for enlige forsørgere under uddannelse.

Sårbarheden må ikke undervurderes

At være alene med børn er ikke i sig selv ensbetydende med at være dårligt stillet, men enlige forældres sårbarhed må ikke undervurderes. Uden den rette hjælp risikerer de at havne i en udsat position. Det er denne hjælp, som ydes i Forælder Fonden, og som vi håber, at I vil støtte.

Kontakt os

Adm. Direktør Gwen Wisti
mail: gw@foraelderfonden.dk
tlf.: 20 22 19 92

Eller kontakt os via formularen

Fonde

Tusind tak for støtten

Også en rigtig stor tak til:

 • Rørkærfonden

 • Inger og Asker Larsens Fond

 • Direktør Valdemar Wennstrøm og hustrus Fond

 • Any og Richard Sperlings Fond

 • Direktør Cand Polyt Louis Lundbye Hustru og Børns legat

 • Det Arnstedtske Familiefond

 • Børnelegatet af 1976

 • Hannes Fond

 • Danmark Fonden

 • Henry og Mary Skovs Fond

!

 • William og Hugo Evers Fond

 • Enkefru Juliane Buntzen’s (født Køhler’s) Mindelegat

 • DS Orients Fond

 • Georg og Emilie Petersens Legatfond

 • Grosserer Andreas Collstrup og Søn Rudolph

 • Fabrikant Adolph Møller og Hustrus Fond

 • Pulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI)

 • Pulje til frivilligt socialt arbejde (PUF)

 • Kommunale tilskud (§18 – støtte)

Tusind tak til KAB for den fine donation af møbler, skærme mm. til Forælder Fonden.

Læs mere:

Familier med enlige forældre råder ikke over samme ressourcer

fonden

Foto: Pamelakopenhagen

Familier med enlige forældre råder ikke over samme ressourcer som familier i husstande med to voksne. Familierne er mere udsatte i forbindelse med belastning og livskriser.

De er særligt sårbare, når de står overfor boligmangel, sygdom, økonomiske vanskeligheder, manglende netværk eller har problemstillinger som f.eks. vold eller misbrug med i bagagen.

Målgruppen for Forælder Fondens førstehjælpslejligheder, rådgivning og frivillige sociale indsats kendetegnes oftest ved at de, udover at være enlige forsørgere:

 1. befinder sig i boligløshed eller i en på anden vis ustabil eller utryg boligsituation
 2. står midt i bruddet/skilsmissen og/eller er præget af negative virkninger fra et brud
 3. har en dårlig økonomi
 4. mangler tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet
 5. oplever mistrivsel – både hos børn og forældre
 6. har et spinkelt eller ikke eksisterende socialt netværk

Aleneforældre og sårbarhed

At være alene med børn bærer i sig selv en sårbarhed. Man er sårbar, når man ikke kan forfølge den karriere eller den uddannelse, man ellers drømte om – og kunne have gennemført.

Man er sårbar, når man ikke har råd til eller mulighed for at transportere sine børn til fritidsaktiviteter. Når man ikke har råd til at skaffe dem det fine nye tøj, som andre børn har, eller holde fødselsdagsfest for dem. Når bedsteforældrene ikke bor i nærheden, ikke har tid – eller ikke findes.

Sårbar i voksenlivet

Man bliver sårbar i sit voksenliv og i risiko for alvorlig ensomhed, når man ikke har mulighed for at deltage i sociale aktiviteter sammen med andre voksne.

Man er sårbar, når man lever midt i en samværskonflikt, der fylder meget for én som forælder. Der gør, at man sover dårligt og er bange. Når man samtidig skal rumme børnenes reaktion på en konflikt, som man – hvor gerne man end ville – ikke kan skjule for børnene.

Aleneforældre, udsathed og hjemløshed

En del af de aleneforældre, som kontakter Forælderfonden, henvender sig fordi de står uden bolig. De befinder sig i eller på kanten af hjemløshed. At stå uden bolig rammer både forældre og børn hårdt. Det kan kompliceres yderligere af dårlig økonomi, helbredsproblemer eller manglende socialt netværk, uddannelse eller job.

Hjemløshed

Tal fra VIVEs undersøgelse af hjemløshed i Danmark fra 2019 belyser hjemløshed blandt unge og kvinder. Men kun meget lidt om problemet blandt enlige forældre med børn. Det mest foruroligende er, efter vores mening, det mørketal, der ligger i den usynlige hjemløshed.  Den hjemløshed, hvor man ikke har egen bolig og f.eks. bor på venners og bekendtes sofaer.

Store konsekvenser

Det kan have store konsekvenser for enlige forældre og deres børn, hvis de i kortere eller længere perioder befinder sig i en hjemløshed. De familier vi møder bor ofte hos familie, venner og bekendte – på sofaer, i kældre, i sommerhuse eller campingvogne. Andre bor i for dyre, usikre eller uhensigtsmæssige fremlejemål. Hertil kommer at boligmarkedet, særligt i København, er ekstremt presset. Det kan være særdeles vanskeligt og ressourcekrævende at finde en lejebolig, der er til at betale for en enlig forælder.

Udsatte enlige forældre

Enlige forældre, der er udsat både socialt, økonomisk og følelsesmæssigt, risikerer at havne i en situation, hvor de ikke formår at skaffe og beholde en varig bolig. Det kan være, at det er muligt at finde en bolig langt fra de større byer. Men for mange vil en eventuel flytning til et landdistrikt betyde, at børnene hives op med roden og flyttes fra skole, institution, fritidsinstitution og venner. Netop de faktorer, der fungerer godt i børnenes liv. Faktorer der hidtil har skabt stabilitet. For forældrene betyder det, at der bliver langt til job og uddannelse. Samt at det netværk, der måske kunne støtte, ikke er der mere. At flytte langt væk kan dermed have en enorm social slagside for disse familier. For andre familier betyder det, at skulle flytte langt væk, at familien bliver revet endnu mere over. Hvis samværsforælderen bliver boligløs, og finder en bolig langt væk fra hvor børnene går i skole, kan det betyde, at børnene ikke længere kan have en optimal samværsordning, men i stedet kun kan se den ene forælder sporadisk.

Brud grundet vold

En stor del af vores boligløse forældre har brudt med deres tidligere partner pga. fysisk eller psykisk vold, misbrug eller voldsomme konflikter, der er gået ud over børnene. De har brudt med partneren for at beskytte sig selv og børnene. Andre er pludselig blevet forladt og mange står med ubearbejdede traumer. Både efter bruddet, men også efter i flere år at have befundet sig i et dysfunktionelt forhold. Oven i denne sårbarhed skal forælder og børn nu flytte rundt og sove hos venner og familie. Det tærer meget på deres relationer og netværk. De mister venner og familie og bliver stadig mere alene. Ofte er de også nødsaget til at låne penge af netværket til hverdagens fornødenheder som mad, hygiejneartikler og tøj, samt opmagasinering af møbler m.m. Planlægning af en økonomisk forsvarlig hverdag bliver umuliggjort af de konstante flytninger og manglende evne til at tilbagebetale private lån, der skaber endnu flere problemer i relationerne. Vi ser ofte, at forældrene tager kviklån og køber på afbetaling i denne periode. Det gør, at de kun har råd til en meget lav husleje, hvis de endelig skulle finde en bolig.

Boligløshed

Boligløsheden får hurtigt konsekvenser for forældrenes uddannelses- eller beskæftigelsessituation. Det er svært at følge en fast rutine med mødetider, når man sover midlertidigt rundt omkring og af og til meget langt fra job eller uddannelse. Vi ser, at forældrene mister deres job eller dropper ud af studiet, når de har været uden bolig et stykke tid. Forældrenes manglende overskud i hverdagen og familiens hjemløshed har betydning for den omsorg og de øvrige vilkår, de kan tilbyde deres børn. Risikoen for negative sociale konsekvenser er indlysende.

Derfor er vores arbejde hos Forælderfonden så afgørende for, at disse enlige forældre og deres børn kan finde fodfæste og komme tilbage til et mere normalt liv, hvor der er ro og balance i hverdagen.

@foraelderfonden

Danmark har en af de højeste andele af enlige forældre i EU 💔 Hos over 24% af de danske børnefamilier er der nemlig kun én forælder.

Det svarer til 187.443 husstande ud af de i alt 757.773 husstande med børn i Danmark.

Hos Forælderfonden støtter og rådgiver vi enlige forældre, så der er overskud til sig selv og børnene 👨‍👦‍👦

#borger #enlig #forælder #forælderfonden #forælderskab #forælderliv #enligmor #enligfar #børn #morlivet #farlivet #livetmedbørn #livetmedbarn

(Kilde: Danmarks Statistik)
...

Her er vores Boligkoordinator Anne 🙂

Anne har lige rundet et skarpt hjørne og er blevet 60 år 🥳
Anne er ekstra glad, for hun har fået en flot og farverig tunika, som en af vores søde beboer i en af vores 42 førstehjælpslejligheder har syet til Anne i anledning af Annes store dag.
Simpelthen så rørende❤

Anne står for alt det praktiske og administrative omkring vores førstehjælpslejligheder. Det er alt fra ind- og udflytninger, informere nye beboere om deres kommende førstehjælpslejligheder, koordinere vores frivillige handymænds arbejdsopgaver og meget meget mere.

Vi ønsker Anne et stort tillykke med fødselsdagen! 🤩

#forælderfonden #fødselsdag #60år #tillykke #rådgivning #hjælp #gørenforskel
...

5 gode råd efter et brud med en voldelig partner 💔

1. Lav klare aftaler på skrift

2. Begræns kontakten til din ekspartner

3. Støt dit barn i at være i midten mellem jer forældre

4. Respekter og anerkend dit barns følelser

5. Tag altid en besidder med til møder i Familieretshuset eller kommunen.

Hos Forælderfonden sidder vores dygtige socialrådgivere klar, hvis du har brug for rådgivning og støtte efter et voldeligt forhold 🙏❤️

#forhold #ensom #udsatte #nærhed #alene #alenemor #alenefar #hjælp #rådgivning #forælderfonden
...

Vidste du, at du som enlig forælder kan søge om at få både børnetilskud og ekstra børnetilskud? Du skal kun lave én ansøgning, men får både et beløb pr. barn og et sammenlagt beløb.

Det er kun den forælder, som har barnet på sin adresse, der kan få børnetilskud og ekstra børnetilskud. Du kan søge om børnetilskud på Borger.dk

Du kan læse meget mere om økonomiske tilskud og ydelser på foraelderfonden.dk 🤍

#økonomi #penge #børnetilskud #støtte #tilskud #ydelse #tilskud #hjælp #rådgivning #enligmor #enligfar #enligforælder #livetmedbarn #livetmedbørn
...

Har du også svært ved at finde tid og overskud, til at lave hyggelige ting sammen med dit barn/dine børn? Vi er der for dig, så du kan være der for dit barn ❤️

Desværre bliver børn ofte hårdt ramt, når forældre går fra hinanden. Derfor har de brug for faste rammer, ro og stabilitet.

Hos Forælderfonden hjælper vi med gratis rådgivning, afklaring af fremtiden og boligmuligheder for enlige forældre og deres børn.

Tøv ikke med at søge hjælp hos os, så du kan få mere stabilitet og overskud i hverdagen 🙏
...

3 nemme kreative lege som er et hit hos børnene 🎨

1. Mal på sten! Find forskellige sten og lad kreativiteten udfolde sig 🖌

2. Lav jeres egen slim - det er et hit hos de yngre (der er link i bio til hvordan du kan lave slimen) 💚

3. Dryplys-plader - I skal bare komme vand i et glas og dryppe stearinlys deri 🕯

Med disse aktiviteter er du sikret en masse sjove timer sammen med børnene 😁
...

Hvis du mangler inspiration til aktiviteter for børn så læs med her:

I kan besøge LÆS, en gratis og spændende aktivitet for dine børn og dig på Københavns Hovedbibliotek 📚 Børneetagen LÆS er en helt ny type børnebibliotek, der med hjerneforskning og viden om børns læsevaner og sprogtilegnelse kobler aktiviteter, læsning, leg og læring sammen. 🧠

Tag forbi LÆS og oplev bl.a. Ordbjerget, Bogborgen og Historievulkanen 📖

#forbørn #københavnshovedbibliotek #oplevelserforbørn #oplevelsermedbørn #børnibyen #forælderfonden
...

Hvis du lever i et voldeligt parforhold eller mærker eftervirkningerne fra et, så kan du finde hjælp her:

📞 Du kan ringe til Lev Uden Volds hotline på tlf.: 1888

💻 Besøg Danner.dk. Danner er et af landets ældste og største rådgivnings- og krisecentre for voldsramte kvinder og børn

📍 For nogle kvinder (og deres børn) er den rigtige løsning at komme på krisecenter

🧑‍⚕️ Tal med din læge om muligheden for at få tilskud til psykologhjælp, hvis du har været udsat for partnervold

🗣 Hvis ovenstående muligheder ikke er rigtige for dig, råder vi dig til at tale med en person, som står dig nær

❤️ Læs mere om vores rådgivning om vold på hjemmesiden link i bio @foraelderfonden

#forælderfonden #rådgivning #hjælp #levudenvold #dannerdk #psykolog #psykologhjælp #tilskud #krisecenter
...

Vi har fået en ledig lejlighed på vores forælderkollegie på Virginiavej, Frederiksberg 🏡 🔑 Mangler du eller nogen du kender et sted at bo?

Forælderkollegiet på Virginiavej har 13 lejligheder i alt og en dejlig have med naturlegeplads, hvor både børn og forældre kan nyde socialt samvær med hinanden 🍃

Du skal opfylde følgende krav for at komme i betragtning til lejligheden:

👧 Have barnets bopælsadresse eller en samværsordning svarende til 7/7 eller 9/5

💵 Gå på en SU-berettiget uddannelse eller en godkendt elevudannelse

📚 Have minimum et år tilbage af din uddannelsesplan

🐶 Du må IKKE have husdyr

🙏 Have et ønske om at indgå i et forpligtende fællesskab med andre enlige forsørgere under uddannelse

Hvis du er interesseret i lejligheden, så kontakt os på kollegier@foraelderfonden.dk 💌

#frederiksberg #fællesskab #alenemor #alenefar #kollegieliv #studerendemor #studerendefar
...

Kom med til informationsmøde for nye frivillige hos Forælder Fonden onsdag den 6. april kl. 17-19 - mødet er helt uforpligtende ❤️

Her vil du høre om muligheden for at bringe dine kompetencer i spil som frivillig og gøre en stor forskel gennem almindelig medmenneskelig omsorg for sårbare børnefamilier.

Som frivillig hos Forælder Fonden bidrager du til at hjælpe sårbare enlige forældre og deres børn gennem initiativer som midlertidig bolig, rådgivning, netværkstilbud og praktisk støtte.

Der serveres snacks og drikkevarer under mødet, som varer ca. 1,5 - 2 timer.

Du tilmelder dig ved at skrive til vores frivilligkoordinator Simone Røn på skr@foraelderfonden.dk

Vi glæder os til at møde dig! 🙂

#blivfrivillig #informationsmøde #gørenforskel #frivilligtarbejde #familiestøtte #familieliv #forældrestørre #hverdagsenshelte #udvikling #frivilligtarbejdemedmemning
...

Hvis dit barn har bopæl hos dig, er du bopælsforælder, og så har du retten til at beslutte blandt andet disse ting for dit barn:

🏫 Hvilken daginstitution dit barn skal gå i
⚽️ Fritidsaktiviteter
🇩🇰 Flytning indenlands (dog skal den anden forælder varsles 6 uger forinden)
💞 Direkte daglig omsorg
👩‍⚕️ Om barnet skal til skolepsykolog
🤝 Børnesagkyndig rådgivning

Forælderfonden hjælper altid med rådgivning indenfor forældremyndighed, hvis du har brug for det ❤️

#bopælsforælder #enligmor #enligfar #daginstitution #forældremyndighed #forælderfonden #rådgivning #livetmedbarn #livetmedbørn #forældre #forælder #forælderlivet
...

© 2020 Forælder fonden
Støt