Foto: Pamelakopenhagen

Bliv fonds- eller virksomhedspartner

Ved at støtte Forælder Fonden er du som virksomhed med til at gøre en stor forskel for sårbare enlige forældre og deres børn, som befinder sig i en udsat livssituation, hvor de har brug for hjælp. 

Hjælp på flere forskellige områder

Økonomisk støtte til at yde rådgivning

Samarbejde omkring møbler og andet inventar til vores kollegieboliger og midlertidig boliger

Bidrag til arrangementer, sommerferieudflugter og andre aktiviteter for vores beboere

Donationer

Støt os

I Forælder Fonden arbejder vi ud fra et princip om hjælp til selvhjælp.

Forælder Fonden støtter forældre, der bliver alene med deres børn. Vores mål er at styrke udsatte enlige forældres vej til bolig, uddannelse og netværk. Vi arbejder helhedsorienteret og tilbyder hjælp inden for midlertidige boliger, rådgivning, frivillig social støtte og familiekollegier for enlige forsørgere under uddannelse.

Sårbarheden må ikke undervurderes

At være alene med børn er ikke i sig selv ensbetydende med at være dårligt stillet, men enlige forældres sårbarhed må ikke undervurderes. Uden den rette hjælp risikerer de at havne i en udsat position. Det er denne hjælp, som ydes i Forælder Fonden, og som vi håber, at I vil støtte.

Kontakt os

Direktør/ CEO Gwen Wisti
mail: gw@foraelderfonden.dk
tlf.: 20 22 19 92

Eller kontakt os via formularen

Fonde

Tusind tak for støtten

Også en rigtig stor tak til:

 • Anna og Otto Pipers Fond

 • Any og Richard Sperlings Fond

 • A/S D/S Orient’s Fond

 • Det Arnstedtske Familiefond

 • Ellen Hørups Fond

 • Enkefru Juliane Buntzens (født Køhlers) Mindelegat

!

 • Fabrikant Adolph Møller og Hustrus Fond

 • Fonden af 24. december 2008

 • Georg og Emilie Petersens Legatfond

 • Pulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI)

 • Pulje til frivilligt socialt arbejde (PUF)

 • §18 – midler fra Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Hvidovre, Københavns og Ruderdal kommuner

Læs mere:

Familier med enlige forældre råder ikke over samme ressourcer

fonden

Foto: Pamelakopenhagen

Familier med enlige forældre råder ikke over samme ressourcer som familier i husstande med to voksne. Familierne er mere udsatte i forbindelse med belastning og livskriser.

De er særligt sårbare, når de står overfor boligmangel, sygdom, økonomiske vanskeligheder, manglende netværk eller har problemstillinger som f.eks. vold eller misbrug med i bagagen.

Målgruppen for Forælder Fondens midlertidig boliger, rådgivning og frivillige sociale indsats kendetegnes oftest ved at de, udover at være enlige forsørgere:

 1. befinder sig i boligløshed eller i en på anden vis ustabil eller utryg boligsituation
 2. står midt i bruddet/skilsmissen og/eller er præget af negative virkninger fra et brud
 3. har en dårlig økonomi
 4. mangler tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet
 5. oplever mistrivsel – både hos børn og forældre
 6. har et spinkelt eller ikke eksisterende socialt netværk

Aleneforældre og sårbarhed

At være alene med børn bærer i sig selv en sårbarhed. Man er sårbar, når man ikke kan forfølge den karriere eller den uddannelse, man ellers drømte om – og kunne have gennemført.

Man er sårbar, når man ikke har råd til eller mulighed for at transportere sine børn til fritidsaktiviteter. Når man ikke har råd til at skaffe dem det fine nye tøj, som andre børn har, eller holde fødselsdagsfest for dem. Når bedsteforældrene ikke bor i nærheden, ikke har tid – eller ikke findes.

Sårbar i voksenlivet

Man bliver sårbar i sit voksenliv og i risiko for alvorlig ensomhed, når man ikke har mulighed for at deltage i sociale aktiviteter sammen med andre voksne.

Man er sårbar, når man lever midt i en samværskonflikt, der fylder meget for én som forælder. Der gør, at man sover dårligt og er bange. Når man samtidig skal rumme børnenes reaktion på en konflikt, som man – hvor gerne man end ville – ikke kan skjule for børnene.

Aleneforældre, udsathed og hjemløshed

En del af de aleneforældre, som kontakter Forælder Fonden, henvender sig fordi de står uden bolig. De befinder sig i eller på kanten af hjemløshed. At stå uden bolig rammer både forældre og børn hårdt. Det kan kompliceres yderligere af dårlig økonomi, helbredsproblemer eller manglende socialt netværk, uddannelse eller job.

Hjemløshed

Tal fra VIVEs undersøgelse af hjemløshed i Danmark fra 2019 belyser hjemløshed blandt unge og kvinder. Men kun meget lidt om problemet blandt enlige forældre med børn. Det mest foruroligende er, efter vores mening, det mørketal, der ligger i den usynlige hjemløshed.  Den hjemløshed, hvor man ikke har egen bolig og f.eks. bor på venners og bekendtes sofaer.

Store konsekvenser

Det kan have store konsekvenser for enlige forældre og deres børn, hvis de i kortere eller længere perioder befinder sig i en hjemløshed. De familier vi møder bor ofte hos familie, venner og bekendte – på sofaer, i kældre, i sommerhuse eller campingvogne. Andre bor i for dyre, usikre eller uhensigtsmæssige fremlejemål. Hertil kommer at boligmarkedet, særligt i København, er ekstremt presset. Det kan være særdeles vanskeligt og ressourcekrævende at finde en lejebolig, der er til at betale for en enlig forælder.

Udsatte enlige forældre

Enlige forældre, der er udsat både socialt, økonomisk og følelsesmæssigt, risikerer at havne i en situation, hvor de ikke formår at skaffe og beholde en varig bolig. Det kan være, at det er muligt at finde en bolig langt fra de større byer. Men for mange vil en eventuel flytning til et landdistrikt betyde, at børnene hives op med roden og flyttes fra skole, institution, fritidsinstitution og venner. Netop de faktorer, der fungerer godt i børnenes liv. Faktorer der hidtil har skabt stabilitet. For forældrene betyder det, at der bliver langt til job og uddannelse. Samt at det netværk, der måske kunne støtte, ikke er der mere. At flytte langt væk kan dermed have en enorm social slagside for disse familier. For andre familier betyder det, at skulle flytte langt væk, at familien bliver revet endnu mere over. Hvis samværsforælderen bliver boligløs, og finder en bolig langt væk fra hvor børnene går i skole, kan det betyde, at børnene ikke længere kan have en optimal samværsordning, men i stedet kun kan se den ene forælder sporadisk.

Brud grundet vold

En stor del af vores boligløse forældre har brudt med deres tidligere partner pga. fysisk eller psykisk vold, misbrug eller voldsomme konflikter, der er gået ud over børnene. De har brudt med partneren for at beskytte sig selv og børnene. Andre er pludselig blevet forladt og mange står med ubearbejdede traumer. Både efter bruddet, men også efter i flere år at have befundet sig i et dysfunktionelt forhold. Oven i denne sårbarhed skal forælder og børn nu flytte rundt og sove hos venner og familie. Det tærer meget på deres relationer og netværk. De mister venner og familie og bliver stadig mere alene. Ofte er de også nødsaget til at låne penge af netværket til hverdagens fornødenheder som mad, hygiejneartikler og tøj, samt opmagasinering af møbler m.m. Planlægning af en økonomisk forsvarlig hverdag bliver umuliggjort af de konstante flytninger og manglende evne til at tilbagebetale private lån, der skaber endnu flere problemer i relationerne. Vi ser ofte, at forældrene tager kviklån og køber på afbetaling i denne periode. Det gør, at de kun har råd til en meget lav husleje, hvis de endelig skulle finde en bolig.

Boligløshed

Boligløsheden får hurtigt konsekvenser for forældrenes uddannelses- eller beskæftigelsessituation. Det er svært at følge en fast rutine med mødetider, når man sover midlertidigt rundt omkring og af og til meget langt fra job eller uddannelse. Vi ser, at forældrene mister deres job eller dropper ud af studiet, når de har været uden bolig et stykke tid. Forældrenes manglende overskud i hverdagen og familiens hjemløshed har betydning for den omsorg og de øvrige vilkår, de kan tilbyde deres børn. Risikoen for negative sociale konsekvenser er indlysende.

Derfor er vores arbejde hos Forælder Fonden så afgørende for, at disse enlige forældre og deres børn kan finde fodfæste og komme tilbage til et mere normalt liv, hvor der er ro og balance i hverdagen.

@foraelderfonden

Stort velkommen til Mette og Thea😊

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har ansat to nye socialrådgivere i Forælder Fondens Rådgivning.

Mette og Thea har stor erfaring med familiebehandling og kommer til at styrke vores dygtige rådgivningsteam, der hver dag hjælper enlige forældre og deres børn ❤️

#forælderfonden #enligeforældre #børn #hjælp #rådgivning #alenemedbørn #familiebehandling #sårbarlivssituation
...

Vi er der for dig, så du kan være der for dit barn!

En skilsmisse er en livsomvæltning for hele familien. Når tæppet bliver hevet væk under ens tilværelse, har selv de stærkeste mennesker brug for hjælp til at finde fodfæste. Forælder Fonden hjælper sårbare enlige forældre og deres børn, som befinder sig i en udsat livssituation, med at finde tilbage til en god og tryg hverdag.

Forælder Fonden tilbyder gratis landsdækkende rådgivning. Rådgivningen kan enten foregå telefonisk eller hos Forælder Fonden i vores lokaler på Hejrevej 43 i København.

Del gerne dette opslag, så vi kan nå ud til endnu flere 🙏

#forælderfonden #rådgivning #landsdækkenderådgivning #enligforælder #alenemedbørn #ensomhed #stress #hjemløshed #konflikt #skilsmisse #bedrebørneliv #trivsel #vold #samlivsophør #familie #netværk #sårbarlivssituation #børn #hjælp
...

Frederiksbergfonden har gjort en stor forskel for de enlige forældre og deres børn, som bor på Forælder Fondens kollegie på Virginiavej, med deres flotte donation 😊

Donationen har gjort det muligt at udnytte loftrummet til et multirum til stor glæde for Maria og de andre på kollegiet. De har nu mulighed for at bruge in-house studiefaciliteter, hvor der kan skabes ro til fordybelse, og hvor det er muligt at løse opgaver sammen med sin studiegruppe eller læse til eksamen uforstyrret. Samtidig giver et veludstyret træningslokale tæt på hjemmet en masse fordele til beboerne i rollen som enlige forældre❤️

I Kollegiets have er der blevet etableret en naturlegeplads til stor glæde for alle kollegiets børn, der flittigt bruger den🌿🌷☀️

Forælder Fonden takker mange gange Frederiksbergfonden for den fine donation til etablering af multirum og naturlegeplads. Det gør en stor forskel for beboerne og er noget som de virkelig værdsætter højt i deres hverdag 🙏

Du kan læse mere om, hvordan Forælder Fonden hjælper enlige forsørgere i en sårbar livssituation på www.foraelderfonden.dk

#forælderfonden #frederiksbergfonden #tak #donation #gørenforskel #multirum #enligforældre #alenemedbørn #sårbarlivssituation #studie #studierum #fitness
...

Sårbare enlige forældre er den fattigste familietype i Danmark!

Forælder Fonden møder hver dag sårbare enlige forældre, som har oplevet et samlivsophør præget af konflikt, vold og hjemløshed– faktorer der alle påvirker hele familien.

Børn der vokser op i en skilsmisseramt familie, der er præget af konflikter, klarer sig f.eks. dårligere i skolen og har størst risiko for at blive kriminel. Familier bestående af én voksen og 2 børn er desuden den familietype i Danmark, hvor der er den største andel af lavindkomst.

På tværs af alle større undersøgelser optræder enlige forældre og deres børn i den forkerte ende af statistikkerne. Forældrene er således fattigere, oftere afhængige af overførselsindkomster, er dårligere uddannede end gennemsnittet og deres liv er i højere grad præget af problemer med helbredet – både fysisk og psykisk.

Forælder Fonden tilbyder en længevarende forebyggende indsats, som sigter mod at øge familiens modstandskraft, mentale sundhed, og følelsen af ejerskab over eget liv for derigennem at skabe et bedre børneliv.

Del gerne dette opslag, så vi kan nå ud til endnu flere 🙏

#forælderfonden #rådgivning #enligforælder #alenemedbørn #ensomhed #stress #hjemløshed #konflikt #skilsmisse #bedrebørneliv #trivsel #vold #samlivsophør #kommunen #familie #netværk #sårbarlivssituation #mentalsundhed #fremtid #familietype #fattigste #lavindkomst
...

Ilva har været så søde at donere sofaer, borde og andre fine møbler til Forælder Fonden.

Denne sofa, som Ilva bl.a. har doneret, står nu i en af vores 42 akutboliger, hvor en mor og hendes to børn netop er flyttet ind. De stod uden møbler, så en donation som denne har skabt stor glæde og gavn. Da den ældste pige så sit nye hjem med bl.a. den nye sofa udbrød ud ”wow hvor er her smukt” og var et stort smil😊

Forælder Fonden takker mange gange Ilva for den fine donation af møbler, som vores beboere i vores akutboliger virkelig værdsætter højt🙏

Du kan læse mere om, hvordan Forælder Fonden hjælper sårbare enlige forsørgere i en udsat livsposition på: www.foraelderfonden.dk

#forælderfonden #tak #ilva #gratisrådgivning #enligforælder #børn #skilsmisse #trivsel #ensomhed #kommunen #vold #rådgivning #hjemløshed #livssituation #sårbar
...

Får du ikke den hjælp, som du har brug for i Familieretshuset?

”Sarah lytter til mig. Hun beder også sin kollega, Kasper, om at lytte. Mødet hos kommunen skal jeg ikke være så bekymret for. Det er ret standard. Kasper tager med som bisidder, og vi kan snakke sammen om, hvordan jeg skal tale med sagsbehandleren. Og jeg har rettigheder! Jeg har ret til at få hjælp, hvis børnene ikke vil se ham, og ret til at klage over Familieretshusets afgørelse. Forælder Fonden kan hjælpe mig med det hele. Et skridt ad gangen”

Forælder Fonden møder enlige forældre, der aldrig har fået den hjælp de burde. Forældre der ikke føler sig hørt i kommunen og Familieretshuset. Forældre der er fyldt af en håbløshed og som ikke kender deres rettigheder.

Har du brug for hjælp så kontakt Forælder Fonden på www.foraelderfonden.dk.

Vi er der for dig, så du kan være der for dit barn ❤️

#forælderfonden #rådgivning #enligforælder #alenemedbørn #ensomhed #stress #hjemløshed #konflikt #skilsmisse #bedrebørneliv #trivsel #vold #samlivsophør #familieretshuset #kommunen #børn #familie #netværk #sårbarlivssituation
...

60.000 enlige forældre er i risiko for social udsathed!

Forælder Fonden blev startet i 1966 af journalist og ildsjæl Lis Møller under navnet Boligfonden For Enlige Mødre. En organisation der i begyndelsen kæmpede kampen for mødrene. I dag hjælper Forælder Fonden både enlige mødre og fædre.

I Danmark findes der 190.000 eneforsørgere, hvoraf 60.000 er i risiko for social udsathed. 8.000 kan allerede karakteriseres som værende udsatte.

Lange ventetider hos Familieretshuset og kommunen gør, at mange sårbare enlige forældre, der står i en udsat livssituation, ikke får den hjælp, som de har brug for.

Forælder Fonden tilbyder en længevarende forebyggende indsats, som sigter mod at øge familiens modstandskraft, mentale sundhed, og følelsen af ejerskab over eget liv for derigennem at skabe et bedre børneliv.

Del gerne dette opslag, så vi kan nå ud til endnu flere 🙏

#forælderfonden #rådgivning #enligforælder #alenemedbørn #ensomhed #stress #hjemløshed #partnerkonflikt #skilsmisse #bedrebørneliv #trivsel #vold #samlivsbrud #kommunen #familie #manglendenetværk #sårbarlivssituation
...

Kender du Forælder Fonden?

Forælder Fonden kæmper for den sårbare enlige forælder, der befinder sig i en udsat livssituation.
Vi tilbyder en længevarende forebyggende indsats, som sigter mod at øge familiens modstandskraft, mentale sundhed, og følelsen af ejerskab over eget liv for derigennem at skabe et bedre børneliv❤

Vi tilbyder bl.a. rådgivning omkring:
- Samlivsophør præget af konflikt
- Vold (i alle former)
- Hjemløshed
- Svag økonomi
- Manglende netværk
- Fysisk helbred
- Trivsel, stress, ensomhed
- Evt. sag i kommunens familieafsnit

Del gerne dette opslag, så vi kan nå ud til endnu flere 🙏

#forælderfonden #rådgivning #enligforælder #alenemedbørn #ensomhed #stress #hjemløshed #konflikt #skilsmisse #bedrebørneliv #trivsel #vold #samlivsophør #kommunen #familie #netværk #sårbarlivssituation
...

Hos Forælder Fonden kæmper vi for den sårbare enlige forælder, der befinder sig i en udsat livssituation.

Vi tilbyder en længevarende forebyggende indsats, som sigter mod at øge familiens modstandskraft, mentale sundhed, følelsen af ejerskab over eget liv for at skabe et bedre børneliv❤️

Vi tilbyder bl.a. rådgivning omkring:
- Samlivsophør præget af konflikt
- Samværskonflikt ml. forældrene om børn eller andre fysiske, psykiske eller sociale udfordringer
- Vold (i alle former)
- Hjemløshed
- Svag økonomi
- Ensomhed
- Manglende netværk
- Fysisk helbred
- Trivsel
- Stress
- Evt. sag i kommunens familieafsnit

Tryk på “Følg” knappen, hvis du vil vide mere om vores arbejde.
...

Forælder Fonden hjælper enlige forældre i en sårbar livsposition.

Hos Forælder Fonden styrker vi forældrene og giver trygge rammer om familien – så børnene får de bedst mulige betingelser at vokse op i ❤️

Vi giver bl.a. rådgivning inden for:

• Samværskonflikt ml. forældrene om børn eller andre fysiske, psykiske eller sociale udfordringer
• Vold (i alle former)
• Hjemløshed
• Ensomhed
• Sag i kommunen og Familieretshuset

Har du brug for hjælp, så udfyld kontaktformularen via link i bio, så kontakter en af vores dygtige og erfarne rådgivere dig.

Vi hjælper dig, så du kan være der for dit barn ❤️

📸 @pamelakopenhagen

#forælderfonden #raadgivning #hjælp #enligmor #enligfar #københavn #økonomi #vold #ensomhed #nærvær
...

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
© 2020 Forælder fonden
Støt