Foto: Pamelakopenhagen

Vold

Lever du i et voldeligt parforhold,
eller mærker du eftervirkningerne fra et?

Danner.dk har oplistet nedenstående eksempler på vold:

Foto: Pamelakopenhagen

 

Oplever du f.eks. at din nuværende eller tidligere partner:

 • forsøger at afskære eller begrænse din kontakt til venner og familie?
 • insisterer på altid at vide, hvor du er, og hvem du er sammen med?
 • kontrollerer din mobiltelefon, beskeder på sociale medier og din webhistorik?
 • kontrollerer eller bruger dine penge og har adgang til dit NemID?
 • kalder dig øgenavne eller nedgør dig foran andre?
 • udviser en uforudsigelig skiften mellem ømhed og vold?
 • truer dig til at forblive tavs omkring det, der foregår mellem jer?
 • tvinger dig til seksuelle handlinger?
 • kaster med ting, smadrer ting, råber og bander af dig?
 • er fysisk voldelig med slag, spark, skub eller brug af genstande eller våben?
 • er fysisk dominerende ved at fastholde dig, spærre dig inde eller forhindre dig i at spise eller sove?
 • rusker, truer, straffer eller ignorerer dit barn?
 • truer med at dræbe dig – eller nogen, der er tæt på dig?

Læs mere her

Kan du genkende dig selv i ét eller flere af eksemplerne fra dit eget liv, så er det normalt nødvendigt at søge hjælp.

Voldelige parforhold er kendetegnet ved, at magtbalancen er skæv og den voldelige partners behov for dominans, kontrol og styring er stor. Det er sjældent, at du kun er udsat for én type vold. Man taler om psykisk vold, fysisk vold, økonomisk vold, digital vold, materiel vold, seksuel vold og æresrelateret vold.

Psykisk vold

Psykiske vold er usynlig, det gør den dog ikke mindre skadelig. Selvom psykisk vold ikke efterlader tydelige mærker på kroppen, er konsekvenserne mindst lige så store som ved fysisk vold. Det kommer ofte til udtryk i form af kritik af dig, det er din skyld, måske beskyldninger om at der er noget galt med dig, at du er syg. Der er ofte jalousi og derfor kontrol involveret. I starten kan det være dejligt, at din partner gerne vil hente dig alle mulige steder, ringer for at høre, hvor du er og hvem du er sammen med. Du kan opleve, at din partner kritiserer dine venner og familie og overbeviser dig om, at det er bedst at I kun er sammen. Altså begynder din partner at isolerer dig.

Psykisk vold er mentalt nedbrydende. Kvinder og mænd, der har været udsat for psykisk vold, oplever udfordringer med deres fysiske, mentale og sociale trivsel, samt vanskeligheder ved at være forældre for deres børn.

Eksempler på psykisk vold:

 • Isolerer partneren fra venner og familie
 • Total kontrol og dominans over den anden – skal altid vide, hvor partneren er
 • Truer med at skade partneren eller dem, der er tæt på
 • Taler nedladende og krænkende til partneren
 • Tjekker partnerens sms’er, e-mails, sociale medier og telefonopkald
 • Voldsomme humørsvingninger
 • Ydmyger og kritiserer partneren

Fysisk vold

Partnervold forbindes ofte med fysiske overgreb, hvor den ene part slå den anden, men fysisk vold er også skub, niv og trækken i håret. Der har ofte været en periode med hån og nedladende ord, før det første skub eller slag. En partners voldelige adfærd kan dukke op i særlige situationer, hvor temperamentet koger over i forbindelse med et skænderi. Men volden kan også komme snigende, hvor man først for sent bliver klar over og accepterer, hvad der foregår, men der er det allerede gået for vidt. Ofte har du som voldsudsat en forestilling om, at du sagtens kan sige fra over for voldelig adfærd, eller at jeres parforhold måske bare er dårligt. Tit er den, der bliver slået også bange og utryg ved den anden, og tør ikke sige fra.

Fysisk vold, ligesom al anden familievold, meldes sjældent til politiet, og nogle oplever desværre, at der ikke bliver lyttet til dem, når de fortæller om deres oplevelser.

Få hjælp

 • Du kan ringe til Lev Uden Volds hotline på 1888
 • Danner.dk
 • Sig det til nogen – mulighed for at komme i samtaleforløb
 • Find et krisecenter tæt på dig
 • Tal med din læge om muligheden for at få tilskud til psykologhjælp, hvis du har været udsat for partnervold
 • Du kan læse mere her

Stalking og chikane

Mange oplever, selvom forholdet er slut, at partnerens behov for kontrol fortsætter i form af stalking og overvågning. Du føler dig aldrig sikker. Du kan opleve den traditionelle forfølgelse og chikane, hvor din tidligere partner møder op ved din arbejdsplads, dit hjem eller andre steder, hvor du ofte befinder dig. Du kan opleve at personen konstant ringer og sms’er.

En anden type af overvågning og chikane kan foregå digitalt, hvor du oplever, at dine adgangskoder ændrer sig, e-mails forsvinder og falske rygter om dig bliver spredt på de sociale medier. Din ekspartner har pludselig oplysninger om dig og din færden, hvem du ringer til, hvad du skriver på sms og messenger og har kendskab til de seneste køb på din bankkonto. Private billeder og oplysninger om dig dukker op på internettet, eller din tidligere partner truer med at gøre det. Digitale sexkrænkelser, også kaldet hævnporno, er et stigende problem og kan anmeldes til politiet.

Oplever du at være udsat for stalking og chikane kan du gøre følgende

Bryd tavsheden. Du skal ikke finde dig i, at en ekspartner invaderer dit liv. Det kan føles grænseoverskridende og angstprovokerende at være udsat for stalking og overvågning. Det afgørende er, at du gør noget. Snak med dine nærmeste venner og familie om det, nogle gange forsvinder stalkingen, når stalkeren oplever, at du ikke længere er alene med det. Ellers henvend dig til rådgivning f.eks. sigdettilnogen.dk eller gå til politiet.

Det er altid en god idé at skrive hændelserne ned. Det er op til dig at bevise, at du bliver overvåget og forfulgt. Jo flere og jo tydeligere beviser du kan indsamle, jo bedre. Politiet bruger dine informationer i deres vurdering af sagen. Er du i tvivl om, hvordan du bedst dokumenterer stalking, så anvende Dansk Stalking Centers vejledning her.

Et godt råd er desuden at tage et screenshot på din telefon eller computer af det, der virker mistænkeligt.

Vold sætter spor hos hele familien

Volden sætter også spor hos de familiemedlemmer, den ikke direkte går ud over. Udsættes en forælder for vold, rammer det også børn, der bliver voldsomt påvirket af dette. Vold i familien, om det er fysisk eller psykisk, truer dit barns grundlæggende følelse af tryghed. Det kan være traumatisk, når et barn oplever sin forælder, der burde give omsorg og kærlighed, i stedet skaber frygt i familien og skader den anden forælder eller barnet selv.

Børn opfatter mere, end man som forælder tror. Uanset om dit barn er direkte til stede eller ej, når volden foregår, så kan de fornemme volden og påvirkes af den. Vold i hjemmet kan føre til, at dit barn mistrives og ikke udvikler sig alderssvarende.

Læs mere om, hvordan vold i familien påvirker dit barn her.

Samarbejde efter bruddet med en voldelig partner

Du håber og tror måske, at samarbejdet omkring jeres barn efter bruddet vil fungere bedre, når I ikke længere er sammen. Men der kan være mange årsager til, at det kan være ekstra vanskeligt at få samarbejdet til at fungere efter et voldeligt forhold.

 • Du kan opleve at volden fortsætter, selvom forholdet er slut
 • Dine følelser og reaktioner på det du har gennemgået, mens I var sammen, kan være svære at se bort fra. Hvordan kan du samarbejde med et menneske, der har udsat dig for så meget smerte, og som du måske stadig er bange for?
 • Når du har været udsat for vold, kan du opleve, at din krop reagerer, når du har kontakt med din ekspartner. Dit hjerte hamrer, sveden springer frem og du fyldes af vrede, frygt og afmagt. Du mister overblikket. Din krop husker den vold, du har været udsat for. Kroppens reaktion kan tage lang tid at komme sig over, og du kan opleve, at du ikke er nærværende over for dit barn de efterfølgende dage.

I sådan en situation er følgende råd gode:

 • Lav klare aftaler på skrift
 • Begræns kontakten til din ekspartner
 • Sæt grænser
 • Bevar roen og vær saglig
 • Støt dit barn i at være i midten mellem sine forældre
 • Respekter og anerkend dit barns følelser
 • Tag altid en besidder med til møder i Familieretshuset eller kommunen
 • Hvis du ikke kan sidde sammen med din ekspartner, kan du bede om separate møder i Familieretshuset. Det er ikke altid, at det er muligt. Kontakt evt. retshjælp eller en advokat. Pengene kan være givet godt ud, så du ikke kommer til at sige ja til aftaler, fordi du føler dig presset.

@foraelderfonden

© 2020 Forælder fonden
Støt