Persondatapolitik

Det er vigtigt for Forælder Fonden, at alle har tillid til os og vores evne til at beskytte personoplysninger. Vi respekterer og beskytter dit privatliv og sikrer en forsvarlig behandling af alle personoplysninger, som vi modtager.

Når du benytter dig af Forælder Fondens hjemmeside, www.foraelderfonden.dk, og funktionerne derpå, samt ansøger Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik.

1. DATAANSVARLIG

Dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, er:

Forælder Fonden
Hejrevej 43, 4.tv.
2400 København NV

CVR. nr.: 46093828
Telefon: 35 83 68 86
E-mail: mail@foraelderfonden.dk

2. PERSONOPLYSNINGER

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, for- og efternavn, alder, køn, bopælskommune, telefonnummer, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

2.1 Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

Hvis du vælger at benytte dig af vores kontaktskema på hjemmesiden, indsamler vi dog oplysninger om navn, fødselsdato, køn, antal børn, e-mailadresse, telefonnummer og bopælskommune. Du har desuden mulighed for at skrive en besked til os i tekstfeltet. Vi opfordrer dog til, at du ikke afgiver følsomme personoplysninger i beskedfeltet.

Herudover indsamler vi dit navn, e-mailadresse og telefonnummer samt evt. Cpr-nr., hvis du ønsker at yde Forælder Fonden et økonomisk bidrag.

Dine personoplysninger behandles i op til 5 år efter sidste kontakt, hvorefter Forælder Fonden kun opbevarer historiske data i anonymiseret form.

Når du yder et økonomisk bidrag til Forælder Fonden, eller modtager støtte fra én af vores rådgivere, behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

For donorer

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer)
 • Virksomhedsnavn (for erhvervspartnere og sponsorer)
 • Bidragshistorik
 • Bidragstype
 • Betalingsoplysninger
 • Bankoplysninger i forbindelse med bankoverførsler
 • Oplysninger om bidrag og sponsorbeløb
 • Citater og billeder af personer med udtalelser om partnerskab
 • Kampagnehistorik
 • Cpr-nr., hvis dette oplyses med henblik på skattefradrag, eller såfremt du har en betalingsserviceaftale med os

For brugere af Forælder Fondens ydelser

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, telefonnummer)
 • Navn og fødselsdato på børn
 • I visse tilfælde navn på nære relationer og familiemedlemmer

Fortrolige og følsomme personoplysninger:

 • Økonomi, herunder indkomst- og gældsforhold
 • Helbredsforhold, herunder evt. misbrug
 • Oplysninger om vold og andre strafferetlige forhold
 • Etnicitet, religion og seksuel orientering, men kun hvis det er absolut nødvendigt for dig og rådgivningen
 • Væsentlige sociale problemer
 • Cpr-nummer, evt. også på børn

2.2 Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

Det overordnede formål med indsamlingen af personoplysninger i punkt 2.1. er at kunne yde dig den bedste og mest hensigtsmæssige hjælp, rådgivning og støtte i den aktuelle sag, når du henvender dig til Forælder Fonden.

Derudover er formålet med indsamlingen af personoplysningerne at kunne foretage analyser til forbedring af vores rådgivning og udarbejde statistik for Forælder Fondens virke.

For donorer

Personoplysningerne anvendes for dig, som giver bidrag, til at:

 • modtage, registrere og administrere bidrag fra dig
 • sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag
 • kontakte dig igen med henblik på at kunne indsamle midler til Forælder Fondens formål
 • indberette dine bidrag til SKAT med henblik på, at du kan gøre brug af skattefradrag
 • sende dig markedsføringsmateriale, såfremt det er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov
 • målrette vores kommunikation
 • udarbejde statistikker af hensyn til at få indblik i bl.a. antallet af bidragydere, alders- og kønsfordeling, gennemsnitlig størrelse på bidrag mv.
 • vi registrerer også, hvis du har frabedt dig at blive kontaktet af os på en specifik kontaktmulighed, eks. e-mail

For brugere af Forælder Fondens ydelser

Personoplysningerne anvendes for dig, som benytter Forælder Fondens ydelser, til at:

 • kunne komme i kontakt med dig løbende
 • sende dig nødvendig information om din sag
 • kunne udføre den nødvendige rådgivning på et oplyst grundlag
 • være i stand til at vurdere din egnethed i relation til rådgivning og fondens midlertidige boliger
 • kunne gennemføre brugerevaluering af rådgivningens ydelser mhp. udvikling og forbedring

3. HVEM VIDEREGIVER VI PERSONOPLYSNINGER TIL?

Personoplysninger, afgivet på www.foraelderfonden.dk eller i forbindelse med henvendelse til Forælder Fonden om hjælp, støtte og rådgivning, behandles af Forælder Fondens egne ansatte og frivillige, og videregives kun – hvis det er nødvendigt af hensyn til det videre forløb – til udvalgte og betroede samarbejdspartnere, herunder psykologer, familieterapeuter, jurister og økonomiske rådgivere, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at yde hjælp og assistance.

Forælder Fonden anvender eksterne virksomheder til at foretage den tekniske drift af hjemmesiden og Forælder Fondens IT-system samt administration af Forælder Fondens boliger. Disse virksomheder er som databehandlere underlagt Forælder Fondens instruks og behandler og opbevarer persondata, som Forælder Fonden er dataansvarlig for, i henhold til denne persondatapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Databehandlerne må ikke anvende personoplysningerne til andet end varetagelse af Forælder Fondens formål. Databehandlerne har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataforordningen.

4. COOKIES

Forælder Fonden anvender cookies på sin hjemmeside til at lave statistik samt forbedre indhold, brugeroplevelse og hjemmesidens struktur.

En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesiden gemmer i din browser. Den anvendte cookie identificerer ikke dig som bruger, men derimod den computer, du bruger. Hvis du ikke ønsker at tillade cookies, kan brugen afvises ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Vær dog opmærksom på, at du måske ikke kan bruge hjemmesiden i sit fulde omfang uden cookies.

Cookies slettes som oftest automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte sessioncookies). Cookies kan dog også indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (persistent cookies). Persistent cookies gemmes typisk på harddisken.

Desuden skelner man normalt mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af den hjemmeside, som du besøger. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den hjemmeside, som du besøger. På www.foraelderfonden.dk bruger vi både førsteparts- og tredjepartscookies til grundlæggende sidefunktionalitet og statistik.

Det er kun Forælder Fonden og dennes tekniske samarbejdspartnere, der har adgang til oplysningerne.

5. INDSIGT, BERIGTIGELSE OG SLETNING

I henhold til Persondataforordningen har du altid ret til indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Du har også ret til at gøre indsigelse mod registrering af dine personoplysninger og anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine oplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du ikke ønsker, at vi har registreret personoplysninger om dig, så kan det betyde, at Forælder Fonden ikke har mulighed for at hjælpe og yde støtte. Du skal også være opmærksom på, at behandling af dine oplysninger kan være underlagt anden lovgivning, som trods din indsigelse gør det lovpligtigt for Forælder Fonden at opbevare dine oplysninger i en vis periode.

Hvis du ønsker at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, hvilket formål behandlingen af dine data har, hvem der modtager oplysningerne, og hvorfra oplysningerne stammer, eller hvis du vil anmode om sletning af oplysninger eller rettelse af eventuelle fejlregistreringer, skal du sende en skriftlig forespørgsel til Forælder Fonden på den adresse, der er angivet i punkt 1.

6. KLAGEMULIGHED

Du kan klage over Forælder Fondens behandling af dine personoplysninger ved henvendelse til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Datatilsynets klagevejledning findes her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du

Datatilsynet opfordrer til, at du først retter henvendelse til den organisation, som du mener behandler dine oplysninger i strid med reglerne om databeskyttelse. Henvendelse til Forælder Fonden kan ske skriftligt til den adresse, der er angivet i punkt 1.

@foraelderfonden

Kom med vores familier i Zoo!

Vil du være med til at give en gruppe børnefamilier en hyggelig dag i Zoo? Så har du lige nu mulighed for at komme med os som frivillig på en dagsudflugt til Zoo i Kbh i uge 26.

Vi har i år fået mulighed for at tilbyde nogle af vores familier sommerferieaktiviteter, så de kan få nogle positive oplevelser sammen, og så børnene har noget fortælle om i skolen efter ferien.

Hvis du har lyst til at være med til at hygge om familierne på en af udflugterne, så kan du læse mere via link i bio.

#gørenforskel #enligforælder #støtte #nærvær #børn #fællesskab #gørenforskel #blivfrivillig #enligeforældre #eneforsøger #fællesskab #alenemedbørn #udflugt #forælderfonden
...

"Et sikkert hjem er grundlaget for, at man overhovedet kan have det godt, så det var altafgørende at min datter og jeg fik et sted at bo i trygge rammer" ❤️ - Beboer hos Forælder Fonden

Forælder Fonden er der for dig, så du kan være der for dit barn 🤗

#enligeforældre #støtte #rådgivning #eneforsøger #børn #hjælp #fællesskab #alenemedbørn #bidrag #støtforælderfonden #gørenforskel #forælderfonde #tryghed
...

Hos Forælder Fonden har vi nogle helt uundværlige frivillige, som hver især bidrager med noget unikt 🙏

Hanne er frivillig Netværksperson. Hun bruger sine stærke personlige og faglige kompetencer til at støtte en sårbar enlig forælder i at komme godt videre i livet.

Vi tror på, at det frivillige engagement bidrager med noget helt særligt - både til de enlige forældre og deres børn, men også til de frivillige selv, som oplever glæden ved at gøre noget godt for andre ❤️

#forælderfonden #frivillig #unik #enligforælder #støtte #nærvær #hjælptilforældre #børn #fællesskab #gørenforskel #blivfrivillig
...

Ude på forælderkollegierne afholdes der igen i år påskehygge, hvor både børn og voksne maler på æg og klipper gækkebreve 🐣

Fællesskabet er en stor del af det, at bo på vores forælderkollegier, og mange højtider markeres med fælles aktiviteter for voksne og børn 🎨

#påskehygge #påske #højtid #fællesskab #gækkebrev #forælderkollegie #enligforælder #hjem #forælderfonden
...

Ønsker du et meningsfuldt frivilligt arbejde, hvor din indsats gør en vigtig forskel?

Så har du nu mulighed for at komme med på holdet som frivillig hos Forælder Fonden 😊

Deltag i Forælder Fondens uddannelse for nye frivillige Netværkspersoner d. 13. og 14. maj 2023

Læs mere ved at klikke på linket i vores bio 🔗

#enligeforældre #støtte #rådgivning #eneforsøger #hjælp #fællesskab #bidrag #frivillig #frivilligtarbejde #gørenforskel #forælderfonden
...

"Vi voksne har det rigtig dejligt sammen i vores skønne have, når vores børn sover" - beboer på Virginiavej 🫶

Fællesskab er vigtigt og heldigvis finder vores søde beboere meget glæde i hinanden på deres dejlige kollegie på Frederiksberg 🏡

#enligeforældre #støtte #rådgivning #eneforsøger #børn #hjælp #fællesskab #alenemedbørn #bidrag #støtforælderfonden #gørenforskel #forælderfonden
...

Hos Forælder Fonden har vi hvad vi kalder 'sociale viceværter' på kollegierne 🫂

Vores sociale viceværter er omdrejningspunktet for den gode trivsel på vores kollegier, og da de selv bor der, kender de hverdagen rigtig godt 🤩

De hjælper b.la. med at afholde månedlige husmøder, fællesarrangementer, at beboerne falder godt på plads i den nye tilværelse og meget mere ❤️

Viceværterne er guld værd og er vigtige personer for kollegiernes beboere 🫶

#reemogfreja #godhverdag #socialsamvær #hjælptilforældre #kollegie #studerendeforælder #enligforælder #trivsel #forælderfonden
...

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
© 2020 Forælder fonden
Støt