Foto: Pamelakopenhagen

Persondatapolitik

Det er vigtigt for Forælder Fonden, at alle har tillid til os og vores evne til at beskytte personoplysninger. Vi respekterer og beskytter dit privatliv og sikrer en forsvarlig behandling af alle personoplysninger, som vi modtager.

Når du benytter dig af Forælder Fondens hjemmesiden, www.foraelderfonden.dk,
og funktionerne derpå, samt ansøger Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik.

Hvis du ikke kan acceptere denne persondatapolitik, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside. I stedet kan du kontakte os telefonisk på telefon 35 83 68 86 eller via e-mail på mail@foraelderfonden.dk.

1. DATAANSVARLIG

Dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, er:

Forælder Fonden
Hejrevej 43, 4.tv.
2400 København NV

CVR. nr.: 46093828
Telefon: 35 83 68 86
E-mail: mail@foraelderfonden.dk

2. PERSONOPLYSNINGER

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, for- og efternavn, alder, køn, bopælskommune, telefonnummer, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

2.1 Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

Hvis du vælger at benytte dig af vores kontaktskema på hjemmesiden, indsamler vi dog oplysninger om navn, e-mailadresse, telefonnummer, postnummer og bopælskommune. Du har endvidere mulighed for at skrive en besked til os i tekstfeltet. Vi opfordrer dog til, at du ikke afgiver følsomme personoplysninger i beskedfeltet, men i stedet kontakter os på anden måde, f.eks. via telefon eller personligt fremmøde, hvis det drejer sig om følsomme oplysninger og akut assistance.

Herudover indsamler vi dit navn, adresse, dit postnummer, by, land, din e-mailadresse og dit telefonnummer, såfremt du ønsker at yde Forælder Fonden et økonomisk bidrag.

Når du yder et økonomisk bidrag ti Forælder Fonden behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, telefonnummer)
 • Virksomhedsnavn for erhvervspartnere og sponsorer
 • Bidragshistorik
 • Bidragstype
 • Betalingsoplysninger
 • Bankoplysninger i forbindelse med bankoverførsler
 • Oplysninger om bidrag og sponsorbeløb
 • Citater og billeder af personer med udtalelser om partnerskab
 • Kampagnehistorik
 • Cpr-nr., såfremt dette oplyses med henblik på skattefradrag, eller såfremt du har en betalingsserviceaftale med os.

2.2 Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

Personoplysningerne anvendes for dig, som giver bidrag, til at:

 • modtage, registrere og administrere bidrag fra dig
 • sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag
 • kontakte dig igen med henblik på at kunne indsamle midler til Forælder Fondens formål
 • indberette dine bidrag til SKAT med henblik på, at du kan gøre brug af skattefradrag
 • sende dig markedsføringsmateriale, såfremt det er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov
 • målrette vores kommunikation
 • udarbejde statistikker af hensyn til at få indblik i bl.a. antallet af bidragydere, alders- og kønsfordeling, gennemsnitlig størrelse på bidrag mv.
 • vi registrerer også, hvis du har frabedt dig at blive kontaktet af os på en specifik kontaktmulighed, eks. e-mail

Såfremt du vælger at søge uddannelsesstøtte via uddannelsesstøtteformularen og indsende denne til Forælder Fonden, indsamler vi oplysninger om navn, adresse, postnummer og by, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nummer, statsborgerskab, civilstand, pengeinstitut og kontooplysninger, uddannelse og eventuelt tidligere uddannelser samt navn på dit barn/dine børn.

2.3 Formål

Formålet med indsamlingen af personoplysninger i punkt 2.1. er at kunne yde dig den bedste og mest hensigtsmæssige hjælp, rådgivning og støtte i den aktuelle sag, når du henvender dig til Forælder Fonden.

Derudover er formålet med indsamlingen af personoplysningerne at kunne foretage analyser til forbedring af vores rådgivning og udarbejde statistik for Forælder Fondens virke.

3. Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på www.foraelderfonden.dk eller i forbindelse med henvendelse til Forælder Fonden om hjælp, støtte og rådgivning, videregives kun til Forælder Fondens ansatte og frivillige, samt – hvis det er nødvendigt af hensyn til det videre forløb – udvalgte og betroede samarbejdspartnere, herunder psykologer, familieterapeuter, jurister og økonomiske rådgivere, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at yde hjælp og assistance.

Forælder Fonden anvender eksterne virksomheder til at foretage den tekniske drift af hjemmesiden og Forælder Fondens IT-system. Disse virksomheder er underlagt Forælder Fondens instruks og behandler og opbevarer persondata, for hvilke Forælder Fonden er dataansvarlig, i henhold til denne persondatapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. Databehandlerne må ikke anvende personoplysningerne til andet end varetagelse af Forælder Fondens formål. Databehandlerne har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Lov om behandling af personoplysninger.

4. COOKIES

Forælder Fonden anvender cookies på sin hjemmeside til at lave statistik, forbedre indhold, brugeroplevelse og hjemmesidens struktur.

En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesiden gemmer i din browser. Den anvendte cookie identificerer ikke dig som bruger, men derimod den computer, du bruger. Hvis du ikke ønsker at tillade cookies, kan brugen afvises ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Vær dog opmærksom på, at du måske ikke kan bruge hjemmesiden i sit fulde omfang uden cookies.

Cookies slettes som oftest automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte sessioncookies). Cookies kan dog også indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (persistent cookies). Persistent cookies gemmes typisk på harddisken.

Desuden skelner man normalt mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af den hjemmeside, som du besøger. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den hjemmeside, som du besøger. På www.foraelderfonden.dk bruger vi både førsteparts- og tredjepartscookies til grundlæggende sidefunktionalitet og statistik.

Det er kun Forælder Fonden og dennes tekniske samarbejdspartnere, der har adgang til oplysningerne.

5. INDSIGT OG BERIGTIGELSE

I henhold til Lov om behandling af personoplysninger har du altid ret til at gøre indsigelse mod registrering af dine personoplysninger. Du har også ret til indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du ikke ønsker, at vi har registreret personoplysninger om dig, så kan det være svært for Forælder Fonden at hjælpe og yde støtte.

Hvis du ønsker at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, hvilket formål behandlingen har, hvem der modtager oplysningerne, og hvorfra oplysningerne stammer, eller hvis du vil anmode om sletning af oplysninger eller rettelse af eventuelle fejlregistreringer, skal du sende en skriftlig forespørgsel til Forælder Fonden på den adresse, der er angivet i punkt 1.

@foraelderfonden

© 2020 Forælder fonden
Støt