Forælder Fondens socialfaglige indsats

Rådgivning for enlige forældre i en sårbar livsposition

Et fleksibelt og handlingsorienteret tilbud med fokus på helheden hos den enkelte familie

Enlige forældre kan kontakte Forælder Fonden, når familien oplever udfordringer, de ikke kan klare alene. Konfliktfyldte partnerbrud med børn i mistrivsel, uenighed om forældremyndighed og samvær, økonomisk sårbarhed og akut boligmangel er typiske eksempler på de emner, som socialrådgivere i Forælder Fonden har hjulpet familier med at navigere, siden organisationen startede arbejdet i 1966. Forælder Fondens indsatser er forebyggende og retter sig særligt mod at styrke forældrene og give trygge rammer om familien – for derigennem at skabe de bedste mulige betingelser for børnene at vokse op i.

Rådgivningen er ingen undtagelse. Vores erfarne team møder hver dag nye forældre, og hjælper dem til at genfinde overblikket, forstå egne rettigheder og muligheder og sætte ind netop der, hvor man kan gøre den største forskel for familiens situation. Rådgivningen tilbydes uden rigide grænser for, hvad den enkelte kan bede om hjælp til – eller hvor længe.

Vi er der for forældrene, så de kan være der for deres børn.

Alene med børn

Rådgivningstilbuddet er åbent for enhver mor eller far, der er alene med sine børn, hvor enten forælder og/eller børn bærer præg af en eller flere sårbarheder. Der er således ingen begrænsninger i form af specifikke emner eller udfordringer, og både familier med akutte og mere længerevarende problemer kan få hjælp i rådgivningen. Kun forældre med problemer eller fravær af egne ressourcer i et omfang, der placerer dem i målgruppen for en specialiseret indsats i et kommunalt voksenteam (fx pga. misbrug), falder udenfor Forælder Fondens rådgivningsstilbud.

Den bredde målgruppe er valgt af særligt to årsager. For det første viser både vores mangeårige erfaring samt viden om brugerne, at familierne har brug for hjælp til mange forskellige typer af udfordringer. En akut boligkrise i kølvandet på et kompliceret partnerbrud, eller sorgen over et barn, der bliver mobbet oveni bekymringerne om en voksende gæld; situationerne er væsensforskellige, men begge risikerer at skade familierne socialt, hvis de efterlades alene uden ressourcerne til selv at tage hånd om problemerne.

Forælder Fondens indsatser har dermed et klart forebyggende sigte. Vi skal møde familierne så tidligt som muligt, så de har flest mulige ressourcer at byde ind med i et rådgivningsforløb, og før problemerne har låst sig fast. Begge dele gør det nødvendigt at åbne tilbuddet for den brede målgruppe, så enlige forældre altid har et sted at henvende sig, når de er kørt fast. Dette skal desuden ses i sammenhæng med det faktum, at der er et fravær af dedikerede tilbud til målgruppen generelt. Sammen med andre forældre, der oplever sociale vanskeligheder, holder de enlige sig tit fra at kontakte offentlige indsatser og sociale aktører, indtil familiens udfordringer har vokset sig meget store. Et stærkt socialt tilbud til den samlede målgruppe af enlige uden større restriktioner er derfor helt afgørende.

Principper for indsatsen

Forælder Fondens rådgivning er funderet i få men afgørende principper, som tilsammen sætter rammen omkring de forløb, vi tilbyder familierne. Rådgivningen skal fremme empowerment af enlige forældre, og enhver rådgivningsindsats afdækker først familiens situation ud fra en helhedsorienteret tilgang.

Et forløb med fokus på empowerment medfører, at rådgivningen arbejder målrettet på at styrke forældrenes oplevelse af kontrol og ejerskab over tilværelsen. Forældrenes egne ressourcer, fokus og drømme er i centrum for samtaler og valg af handlinger, suppleret af rådgiverens faglige viden og vurderinger. Rådgivningen skal dermed både hjælpe forælderen til at finde en ønsket retning, og ved at forfølge denne sammen med rådgiveren vokser forælderen i erkendelse, indsigt og selvforståelse – og dermed i evnen til at handle med kraft og tro på sig selv fremover. Et empowerment-styret forløb skal således fungere som hjælp til selvhjælp, og give magten over tilværelsen tilbage til forældre, som ofte kæmper med at føle sig i kontrol over både familiens aktuelle situation og fremtid.

Rådgivningen anvender desuden en helhedsorienteret tilgang. Dette betyder, at der forud for hvert forløb gennemføres en tilbundsgående analyse af familiens situation med afsæt i et socialfagligt helhedssyn. At arbejde helhedsorienteret indebærer at rådgiveren tager udgangspunkt i de problemområder som har betydning for familiens samlede situation og som har størst betydning for familien. I Forælder Fonden deles de op i syv overordnede livsområder. Områderne afdækkes og prioriteres med henblik på at lave en handleplan for familien. I modsætning til mere afgrænsede indsatser anlægges der dermed et bredere perspektiv på familiens vanskeligheder og behov, som ikke begrænses til bestemte indsatsområder som fx beskæftigelse eller specifikke sociale problemer.

Endelig er Forælder Fondens rekruttering af rådgivere begrænset til medarbejdere med et højt socialfagligt niveau kombineret med betydelig erfaring med rådgivning af udsatte og sårbare målgrupper i enten offentlige eller civilsamfundsbaserede indsatser. Den krævende rekrutteringsprofil sikrer høj kvalitet i rådgivningstilbuddet, og er bl.a. også grundlag for, at den store grad af frihed i tilrettelæggelse af de konkrete rådgivningsforløb kan håndteres af teamets medlemmer.

Samlet set resulterer dette i en rådgivningsfilosofi, som sikrer, at et forløb altid har forældrenes egne ressourcer og ønsker som omdrejningspunkt, og at samspillet mellem forælder og rådgiver yderligere styrker disse ressourcer over tid. Rådgiverne frigives samtidig til at sætte deres faglighed og personlige kapacitet mest muligt i spil til gavn for familierne, hvilket bidrager til at styrke motivation og trivsel i rådgiverteamet.

”Forælder Fonden har givet min søn og jeg mere end hvad jeg selv havde mulighed for at give os. Vi er styrket i vores relationer og har genfundet mere glæde i vores hverdag. Vi var klar til at komme ud i den store verden med et bredt smil på læberne ”- Vania.

 

De mennesker vi har mødt gennem kollegiet har betydet rigtig meget for vores udvikling. Jeg har kunnet spejle mig i de andre forældre der bor her og ikke føle skam over at være alenemor til to små børn” – Sabrina.

@foraelderfonden

Kom med vores familier i Zoo!

Vil du være med til at give en gruppe børnefamilier en hyggelig dag i Zoo? Så har du lige nu mulighed for at komme med os som frivillig på en dagsudflugt til Zoo i Kbh i uge 26.

Vi har i år fået mulighed for at tilbyde nogle af vores familier sommerferieaktiviteter, så de kan få nogle positive oplevelser sammen, og så børnene har noget fortælle om i skolen efter ferien.

Hvis du har lyst til at være med til at hygge om familierne på en af udflugterne, så kan du læse mere via link i bio.

#gørenforskel #enligforælder #støtte #nærvær #børn #fællesskab #gørenforskel #blivfrivillig #enligeforældre #eneforsøger #fællesskab #alenemedbørn #udflugt #forælderfonden
...

"Et sikkert hjem er grundlaget for, at man overhovedet kan have det godt, så det var altafgørende at min datter og jeg fik et sted at bo i trygge rammer" ❤️ - Beboer hos Forælder Fonden

Forælder Fonden er der for dig, så du kan være der for dit barn 🤗

#enligeforældre #støtte #rådgivning #eneforsøger #børn #hjælp #fællesskab #alenemedbørn #bidrag #støtforælderfonden #gørenforskel #forælderfonde #tryghed
...

Hos Forælder Fonden har vi nogle helt uundværlige frivillige, som hver især bidrager med noget unikt 🙏

Hanne er frivillig Netværksperson. Hun bruger sine stærke personlige og faglige kompetencer til at støtte en sårbar enlig forælder i at komme godt videre i livet.

Vi tror på, at det frivillige engagement bidrager med noget helt særligt - både til de enlige forældre og deres børn, men også til de frivillige selv, som oplever glæden ved at gøre noget godt for andre ❤️

#forælderfonden #frivillig #unik #enligforælder #støtte #nærvær #hjælptilforældre #børn #fællesskab #gørenforskel #blivfrivillig
...

Ude på forælderkollegierne afholdes der igen i år påskehygge, hvor både børn og voksne maler på æg og klipper gækkebreve 🐣

Fællesskabet er en stor del af det, at bo på vores forælderkollegier, og mange højtider markeres med fælles aktiviteter for voksne og børn 🎨

#påskehygge #påske #højtid #fællesskab #gækkebrev #forælderkollegie #enligforælder #hjem #forælderfonden
...

Ønsker du et meningsfuldt frivilligt arbejde, hvor din indsats gør en vigtig forskel?

Så har du nu mulighed for at komme med på holdet som frivillig hos Forælder Fonden 😊

Deltag i Forælder Fondens uddannelse for nye frivillige Netværkspersoner d. 13. og 14. maj 2023

Læs mere ved at klikke på linket i vores bio 🔗

#enligeforældre #støtte #rådgivning #eneforsøger #hjælp #fællesskab #bidrag #frivillig #frivilligtarbejde #gørenforskel #forælderfonden
...

"Vi voksne har det rigtig dejligt sammen i vores skønne have, når vores børn sover" - beboer på Virginiavej 🫶

Fællesskab er vigtigt og heldigvis finder vores søde beboere meget glæde i hinanden på deres dejlige kollegie på Frederiksberg 🏡

#enligeforældre #støtte #rådgivning #eneforsøger #børn #hjælp #fællesskab #alenemedbørn #bidrag #støtforælderfonden #gørenforskel #forælderfonden
...

Hos Forælder Fonden har vi hvad vi kalder 'sociale viceværter' på kollegierne 🫂

Vores sociale viceværter er omdrejningspunktet for den gode trivsel på vores kollegier, og da de selv bor der, kender de hverdagen rigtig godt 🤩

De hjælper b.la. med at afholde månedlige husmøder, fællesarrangementer, at beboerne falder godt på plads i den nye tilværelse og meget mere ❤️

Viceværterne er guld værd og er vigtige personer for kollegiernes beboere 🫶

#reemogfreja #godhverdag #socialsamvær #hjælptilforældre #kollegie #studerendeforælder #enligforælder #trivsel #forælderfonden
...

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
© 2020 Forælder fonden
Støt