Forælder Fondens socialfaglige indsats

Rådgivning for enlige forældre i en sårbar livsposition

Et fleksibelt og handlingsorienteret tilbud med fokus på helheden hos den enkelte familie

Enlige forældre kan kontakte Forælder Fonden, når familien oplever udfordringer, de ikke kan klare alene. Voldsomme partnerbrud med børn i mistrivsel, økonomisk sårbarhed og akut boligmangel er typiske eksempler på de emner, som rådgivere i Forælder Fonden har hjulpet familier med at navigere, siden organisationen startede arbejdet i 1966. Forælder Fondens indsatser retter sig særligt mod at styrke forældrene og skabe trygge rammer om familien – for derigennem at skabe de bedste mulige betingelser for børnene at vokse op i.

Alle indsatser i Forælder Fonden retter sig systematisk mod at skabe fremgang hos familierne i form af øget trivsel, handlekraft og sundhed. Rådgivningen er ingen undtagelse. Vores erfarne team møder hver dag nye forældre, og hjælper dem til at genfinde overblikket, forstå egne rettigheder og muligheder og sætte ind netop der, hvor man kan gøre den største forskel for familiens situation. Rådgivningen tilbydes uden rigide grænser for, hvad den enkelte kan bede om hjælp til – eller hvor længe.

Vi er der for forældrene, så de kan være der for deres børn.

Alene med børn

Rådgivningstilbuddet er åbent for enhver mor eller far, der er alene med sine børn, hvor enten forælder og/eller børn bærer præg af en eller flere sårbarheder. Der er således ingen begrænsninger i form af specifikke emner eller udfordringer, og både familier med akutte og mere længerevarende problemer kan få hjælp i rådgivningen. Kun forældre med problemer eller fravær af egne ressourcer i et omfang, der placerer dem i målgruppen for en specialiseret indsats i et kommunalt voksenteam (fx pga. misbrug), falder udenfor sigtet af Forælder Fondens rådgivningsstilbud.

Den bredde målgruppe er valgt af særligt to årsager. For det første viser både vores mangeårige erfaring samt viden om brugerne, at familierne har brug for hjælp til mange forskellige typer af udfordringer. En akut boligkrise i kølvandet på et kompliceret partnerbrud, eller sorgen over et barn, der bliver mobbet oveni bekymringerne om en voksende gæld; situationerne er væsensforskellige, men begge risikerer at skade familierne socialt, hvis de efterlades alene uden ressourcerne til selv at tage hånd om problemerne.

Forælder Fondens indsatser har dermed et klart forebyggende sigte. Vi skal møde familierne så tidligt som muligt, så de har flest mulige ressourcer at byde ind med i et rådgivningsforløb, og før problemerne har låst sig fast. Begge dele gør det nødvendigt at åbne tilbuddet for den brede målgruppe, så enlige forældre altid har et sted at henvende sig, når de er kørt fast. Dette skal desuden ses i sammenhæng med det faktum, at der er et fravær af dedikerede tilbud til målgruppen generelt. Sammen med andre forældre, der oplever sociale vanskeligheder, holder de enlige sig tit fra at kontakte offentlige indsatser og sociale aktører, indtil familiens udfordringer har vokset sig meget store. Et stærkt socialt tilbud til den samlede målgruppe af enlige uden større restriktioner er derfor helt afgørende.

Principper for indsatsen

Forælder Fondens rådgivning er funderet i få men afgørende principper, som tilsammen sætter rammen omkring de forløb, vi tilbyder familierne. Rådgivningen skal fremme empowerment af enlige forældre, og enhver rådgivningsindsats afdækker først familiens situation ud fra en helhedsorienteret tilgang.

Et forløb med fokus på empowerment medfører, at rådgivningen arbejder målrettet på at styrke forældrenes oplevelse af kontrol og ejerskab over tilværelsen. Forældrenes egne ressourcer, fokus og drømme er i centrum for samtaler og valg af handlinger, suppleret af rådgiverens faglige viden og vurderinger. Rådgivningen skal dermed både hjælpe forælderen til at finde en ønsket retning, og ved at forfølge denne sammen med rådgiveren vokser forælderen i erkendelse, indsigt og selvforståelse – og dermed i evnen til at handle med kraft og tro på sig selv fremover. Et empowerment-styret forløb skal således fungere som hjælp til selvhjælp, og give magten over tilværelsen tilbage til forældre, som ofte kæmper med at føle sig i kontrol over både familiens aktuelle situation og fremtid.

Rådgivningen anvender desuden en helhedsorienteret tilgang. Dette betyder, at der forud for hvert forløb gennemføres en tilbundsgående analyse af familiens situation med afsæt i et socialfagligt helhedssyn. At arbejde helhedsorienteret indebærer at rådgiveren tager udgangspunkt i de problemområder som har betydning for familiens samlede situation og som har størst betydning for familien. I Forælder Fonden deles de op i syv overordnede livsområder. Områderne afdækkes og prioriteres med henblik på at lave en handleplan for familien. I modsætning til mere afgrænsede indsatser anlægges der dermed et bredere perspektiv på familiens vanskeligheder og behov, som ikke begrænses til bestemte indsatsområder som fx beskæftigelse eller specifikke sociale problemer.

Endelig er Forælder Fondens rekruttering af rådgivere begrænset til medarbejdere med et højt socialfagligt niveau kombineret med betydelig erfaring med rådgivning af udsatte og sårbare målgrupper i enten offentlige eller civilsamfundsbaserede indsatser. Den krævende rekrutteringsprofil sikrer høj kvalitet i rådgivningstilbuddet, og er bl.a. også grundlag for, at den store grad af frihed i tilrettelæggelse af de konkrete rådgivningsforløb kan håndteres af teamets medlemmer.

Samlet set resulterer dette i en rådgivningsfilosofi, som sikrer, at et forløb altid har forældrenes egne ressourcer og ønsker som omdrejningspunkt, og at samspillet mellem forælder og rådgiver yderligere styrker disse ressourcer over tid. Rådgiverne frigives samtidig til at sætte deres faglighed og personlige kapacitet mest muligt i spil til gavn for familierne, hvilket bidrager til at styrke motivation og trivsel i rådgiverteamet.

”Forælder Fonden har givet min søn og jeg mere end hvad jeg selv havde mulighed for at give os. Vi er styrket i vores relationer og har genfundet mere glæde i vores hverdag. Vi var klar til at komme ud i den store verden med et bredt smil på læberne ”- Vania.

 

De mennesker vi har mødt gennem kollegiet har betydet rigtig meget for vores udvikling. Jeg har kunnet spejle mig i de andre forældre der bor her og ikke føle skam over at være alenemor til to små børn” – Sabrina.

@foraelderfonden

Danmark har en af de højeste andele af enlige forældre i EU 💔 Hos over 24% af de danske børnefamilier er der nemlig kun én forælder.

Det svarer til 187.443 husstande ud af de i alt 757.773 husstande med børn i Danmark.

Hos Forælderfonden støtter og rådgiver vi enlige forældre, så der er overskud til sig selv og børnene 👨‍👦‍👦

#borger #enlig #forælder #forælderfonden #forælderskab #forælderliv #enligmor #enligfar #børn #morlivet #farlivet #livetmedbørn #livetmedbarn

(Kilde: Danmarks Statistik)
...

Her er vores Boligkoordinator Anne 🙂

Anne har lige rundet et skarpt hjørne og er blevet 60 år 🥳
Anne er ekstra glad, for hun har fået en flot og farverig tunika, som en af vores søde beboer i en af vores 42 førstehjælpslejligheder har syet til Anne i anledning af Annes store dag.
Simpelthen så rørende❤

Anne står for alt det praktiske og administrative omkring vores førstehjælpslejligheder. Det er alt fra ind- og udflytninger, informere nye beboere om deres kommende førstehjælpslejligheder, koordinere vores frivillige handymænds arbejdsopgaver og meget meget mere.

Vi ønsker Anne et stort tillykke med fødselsdagen! 🤩

#forælderfonden #fødselsdag #60år #tillykke #rådgivning #hjælp #gørenforskel
...

5 gode råd efter et brud med en voldelig partner 💔

1. Lav klare aftaler på skrift

2. Begræns kontakten til din ekspartner

3. Støt dit barn i at være i midten mellem jer forældre

4. Respekter og anerkend dit barns følelser

5. Tag altid en besidder med til møder i Familieretshuset eller kommunen.

Hos Forælderfonden sidder vores dygtige socialrådgivere klar, hvis du har brug for rådgivning og støtte efter et voldeligt forhold 🙏❤️

#forhold #ensom #udsatte #nærhed #alene #alenemor #alenefar #hjælp #rådgivning #forælderfonden
...

Vidste du, at du som enlig forælder kan søge om at få både børnetilskud og ekstra børnetilskud? Du skal kun lave én ansøgning, men får både et beløb pr. barn og et sammenlagt beløb.

Det er kun den forælder, som har barnet på sin adresse, der kan få børnetilskud og ekstra børnetilskud. Du kan søge om børnetilskud på Borger.dk

Du kan læse meget mere om økonomiske tilskud og ydelser på foraelderfonden.dk 🤍

#økonomi #penge #børnetilskud #støtte #tilskud #ydelse #tilskud #hjælp #rådgivning #enligmor #enligfar #enligforælder #livetmedbarn #livetmedbørn
...

Har du også svært ved at finde tid og overskud, til at lave hyggelige ting sammen med dit barn/dine børn? Vi er der for dig, så du kan være der for dit barn ❤️

Desværre bliver børn ofte hårdt ramt, når forældre går fra hinanden. Derfor har de brug for faste rammer, ro og stabilitet.

Hos Forælderfonden hjælper vi med gratis rådgivning, afklaring af fremtiden og boligmuligheder for enlige forældre og deres børn.

Tøv ikke med at søge hjælp hos os, så du kan få mere stabilitet og overskud i hverdagen 🙏
...

3 nemme kreative lege som er et hit hos børnene 🎨

1. Mal på sten! Find forskellige sten og lad kreativiteten udfolde sig 🖌

2. Lav jeres egen slim - det er et hit hos de yngre (der er link i bio til hvordan du kan lave slimen) 💚

3. Dryplys-plader - I skal bare komme vand i et glas og dryppe stearinlys deri 🕯

Med disse aktiviteter er du sikret en masse sjove timer sammen med børnene 😁
...

Hvis du mangler inspiration til aktiviteter for børn så læs med her:

I kan besøge LÆS, en gratis og spændende aktivitet for dine børn og dig på Københavns Hovedbibliotek 📚 Børneetagen LÆS er en helt ny type børnebibliotek, der med hjerneforskning og viden om børns læsevaner og sprogtilegnelse kobler aktiviteter, læsning, leg og læring sammen. 🧠

Tag forbi LÆS og oplev bl.a. Ordbjerget, Bogborgen og Historievulkanen 📖

#forbørn #københavnshovedbibliotek #oplevelserforbørn #oplevelsermedbørn #børnibyen #forælderfonden
...

Hvis du lever i et voldeligt parforhold eller mærker eftervirkningerne fra et, så kan du finde hjælp her:

📞 Du kan ringe til Lev Uden Volds hotline på tlf.: 1888

💻 Besøg Danner.dk. Danner er et af landets ældste og største rådgivnings- og krisecentre for voldsramte kvinder og børn

📍 For nogle kvinder (og deres børn) er den rigtige løsning at komme på krisecenter

🧑‍⚕️ Tal med din læge om muligheden for at få tilskud til psykologhjælp, hvis du har været udsat for partnervold

🗣 Hvis ovenstående muligheder ikke er rigtige for dig, råder vi dig til at tale med en person, som står dig nær

❤️ Læs mere om vores rådgivning om vold på hjemmesiden link i bio @foraelderfonden

#forælderfonden #rådgivning #hjælp #levudenvold #dannerdk #psykolog #psykologhjælp #tilskud #krisecenter
...

Vi har fået en ledig lejlighed på vores forælderkollegie på Virginiavej, Frederiksberg 🏡 🔑 Mangler du eller nogen du kender et sted at bo?

Forælderkollegiet på Virginiavej har 13 lejligheder i alt og en dejlig have med naturlegeplads, hvor både børn og forældre kan nyde socialt samvær med hinanden 🍃

Du skal opfylde følgende krav for at komme i betragtning til lejligheden:

👧 Have barnets bopælsadresse eller en samværsordning svarende til 7/7 eller 9/5

💵 Gå på en SU-berettiget uddannelse eller en godkendt elevudannelse

📚 Have minimum et år tilbage af din uddannelsesplan

🐶 Du må IKKE have husdyr

🙏 Have et ønske om at indgå i et forpligtende fællesskab med andre enlige forsørgere under uddannelse

Hvis du er interesseret i lejligheden, så kontakt os på kollegier@foraelderfonden.dk 💌

#frederiksberg #fællesskab #alenemor #alenefar #kollegieliv #studerendemor #studerendefar
...

Kom med til informationsmøde for nye frivillige hos Forælder Fonden onsdag den 6. april kl. 17-19 - mødet er helt uforpligtende ❤️

Her vil du høre om muligheden for at bringe dine kompetencer i spil som frivillig og gøre en stor forskel gennem almindelig medmenneskelig omsorg for sårbare børnefamilier.

Som frivillig hos Forælder Fonden bidrager du til at hjælpe sårbare enlige forældre og deres børn gennem initiativer som midlertidig bolig, rådgivning, netværkstilbud og praktisk støtte.

Der serveres snacks og drikkevarer under mødet, som varer ca. 1,5 - 2 timer.

Du tilmelder dig ved at skrive til vores frivilligkoordinator Simone Røn på skr@foraelderfonden.dk

Vi glæder os til at møde dig! 🙂

#blivfrivillig #informationsmøde #gørenforskel #frivilligtarbejde #familiestøtte #familieliv #forældrestørre #hverdagsenshelte #udvikling #frivilligtarbejdemedmemning
...

Hvis dit barn har bopæl hos dig, er du bopælsforælder, og så har du retten til at beslutte blandt andet disse ting for dit barn:

🏫 Hvilken daginstitution dit barn skal gå i
⚽️ Fritidsaktiviteter
🇩🇰 Flytning indenlands (dog skal den anden forælder varsles 6 uger forinden)
💞 Direkte daglig omsorg
👩‍⚕️ Om barnet skal til skolepsykolog
🤝 Børnesagkyndig rådgivning

Forælderfonden hjælper altid med rådgivning indenfor forældremyndighed, hvis du har brug for det ❤️

#bopælsforælder #enligmor #enligfar #daginstitution #forældremyndighed #forælderfonden #rådgivning #livetmedbarn #livetmedbørn #forældre #forælder #forælderlivet
...

© 2020 Forælder fonden
Støt