Stor donation fra Det Obelske Familiefond

En styrket indsats for øget trivsel og bedre livsvilkår for enlige forældre og deres børn

Forælder Fonden hjælper udsatte, enlige forældre og deres børn med at forbedre deres trivsel og livsvilkår, samt styrke familiernes ressourcer for at forbedre både forældrenes og børnenes muligheder i livet. For et år siden modtog Forælder Fonden en bevilling fra Det Obelske Familiefond på 5.901.000 kr. til udvikling af organisationens aktiviteter. En donation af stor betydning for den hjælp, som Forælder Fonden yder.

Forælder Fonden møder mange udsatte eneforsørgere, som kæmper med at få hverdagen til at fungere. Mange enlige forældre råder ikke over de samme ressourcer som familier med to voksne. De enlige forældre er særligt sårbare og udsatte, når de står overfor blandt andet livskriser, sygdom, boligmangel, økonomiske og psykiske vanskeligheder eller har en fortid med misbrug eller vold.

Det seneste år har været ekstra udfordrende, da Coronakrisen har dikteret hverdagen for os alle sammen. Det er især de i forvejen sårbare og udsatte, som rammes hårdest af en samfundskrise som Coronakrisen. Dette har Forælder Fonden også kunne mærke på henvendelserne fra enlige forsørgere.

Coronakrisen har bestemt ikke gjort det lettere for de enlige forældre, der kæmper for at holde sammen på både sig selv og deres børn i en hverdag fyldt med kaos, utryghed og uvished om fremtiden”, fortæller Gwen Wisti, direktør i Forælder Fonden.

En af de udfordringer, som mange af de enlige forsørgere kæmper imod, er hjemløshed. Mange lever en tilværelse som sofasover, hvor de sammen med deres børn på må og få bor rundt omkring på sofaer hos venner og familier. En uholdbar løsning, som er mentalt opslidende for både børn og voksne. Det har især været udfordrende for de enlige forældre at klare både hjemmeundervisning, de daglige gøremål og arbejde uden et fast sted at bo, fortæller Gwen Wisti.

Sofasoverne udgør 25 procent af det samlede antal borgere, som man ved befinder sig i en hjemløshedssituation. De fleste sofasovere er forholdsvis unge, idet 68 procent af gruppen er under 40 år.

Bevilling fra Det Obelske Familiefond skal styrke Forælder Fondens tilbud til enlige forældre og deres børn

Sidste år modtog Forælder Fonden en bevilling på 5.901.000 kr. fra Det Obelske Familiefond. Bevillingen skal gå til Forælder Fondens kerneaktiviteter og drift, og udbrede viden om dens vigtige arbejde.

”I Forælder Fonden er vi meget lykkelige for, at Det Obelske Familiefond har valgt at støtte vores arbejde, og hermed gjort det muligt for os at kunne hjælpe endnu flere udsatte enlige forældre og deres børn. Med bevillingen kan vi styrke vores indsatser, så vi kan tilbyde endnu stærkere tilbud til udsatte enlige forældre – eksempelvis sofasoverne ved at hjælpe dem med at finde et trygt hjem, så deres børn vokser op med en fast base”, udtaler Gwen Wisti og fortsætter:

”I det første år har bevillingen blandt andet gjort det muligt at lancere en ny hjemmeside, der gør det lettere og mere overskueligt for de udsatte, enlige forældre at søge den hjælp, de har brug for.

Bevillingen fra Det Obelske Familiefond har desuden gjort det muligt at skabe en uddannelse for Forælder Fondens Frivillige Netværkspersoner. En gruppe af frivillige, der er helt afgørende i Forælder Fondens hjælp til at skabe trygge rammer for de udsatte familier, som bor i førstehjælpslejligheder, så de bliver hjulpet i den rigtige retning.

Direktør for Det Obelske Familiefond, John Amund Tønnes, siger om bevillingen:
”Vi glæder os i Det Obelske Familiefond over at kunne bakke op om Forælder Fondens arbejde med at støtte børn og forældre i svære livssituationer. Vi tror på, at Forælder Fondens støttetilbud med bl.a.  førstehjælpslejligheder giver familierne et godt fundament for at komme styrket videre i livet.”

For yderligere information, kontakt venligst:

Gwen Wisti, direktør Forælder Fonden, gw@foraelderfonden.dk eller 2022 1992

Ursula Craig, kommunikationsansvarlig Forælder Fonden, uc@foraelderfonden.dk eller 2434 0831

@foraelderfonden

© 2020 Forælder fonden
Støt