Foto: Pamelakopenhagen

Skilsmisse, bopæl og samvær

skilsmisse

Foto: Pamelakopenhagen

Når I går fra hinanden, er der en lang række spørgsmål vedrørende jeres børn, som I skal tage stilling til. Blandt andet hvordan I håndterer bruddet overfor børnene, og hvordan I tackler økonomien. Har I svært ved at nå til enighed, kan I bede om hjælp fra Familieretshuset. Der vil I blandt andet blive tilbudt konflikthåndtering og rådgivning tilpasset jeres familie og behov.

En skilsmisse eller et samlivsbrud er særligt svært for børnene

Det at blive skilt er en stor omvæltning for såvel voksne som børn. Det er ofte særligt svært for børnene, og de skal bruge tid til at vænne sig til tanken og forholde sig til deres nye omstændigheder.

I kan opleve, at jeres børn er bange for, hvad fremtiden bringer. Børn reagerer forskelligt på en skilsmisse afhængigt af personlighed og alder.

En stor hjælp for jeres børn er, hvis skilsmissen eller bruddet foregår i god ro og orden mellem jer som forældre. Børn har brug for, at I som forældre formår at rumme deres følelser, giver klare beskeder og er tydelige i jeres kommunikation og kropssprog.

Det er dog desværre langt fra altid, at en skilsmisse eller et samlivsbrud i praktisk kan leve op til dette. En skilsmisse eller et samlivsbrud kan sende de voksne ud i en krise. Samtidig kan I som forældre være meget uenige om, hvordan livet fremover skal være, både ift. jer selv og børnene. Det er derfor vigtigt, at begge parter forsøger at være så rummelige som muligt inden for de rammer og muligheder, som I hver især har, og rækker ud efter hjælp fra netværk og professionelle om nødvendigt.

@foraelderfonden

© 2020 Forælder fonden
Støt