Foto: Pamelakopenhagen

Økonomiske tilskud og ydelser

økonomiske tilskud

Foto: Pamelakopenhagen

Som enlig forælder kan du søge om at få forskellige økonomiske tilskud. De forskellige økonomiske tilskud afhænger af, om du har barnets adresse hos dig eller ej, og er samtidig påvirket af, hvor meget du tjener.

Børne- og ungeydelse

– er en ”børnecheck” som alle forældre får, uanset om de er enlige eller ej. Den kommer automatisk til den forælder, der har barnet boende på sin adresse.

Børnetilskud og ekstra børnetilskud til enlige forældre

– her får du både et beløb pr. barn og et sammenlagt beløb, men der skal kun laves én ansøgning. Det er kun den forælder, der har barnet på sin adresse, som kan få børnetilskud og ekstra børnetilskud. Du kan søge om børnetilskud hos Udbetaling Danmark på Borger.dk.

Boligstøtte

– boligstøtte er ikke kun målrettet (enlige) forældre, men du kan som udgangspunkt få et større beløb i boligstøtte, når du har børnene registreret på din adresse. Boligstøtten er indkomstafhængig. Hvis du har en adresse, kan du uforpligtende lave en vejledende beregning af din boligstøtte inden du ansøger her.

Søg om boligstøtte her

Børnebidrag

– børnebidrag er et månedligt bidrag, som den ene forælder skal betale til den anden forælder, hvis forældrene ikke bor sammen. Det er nemlig forældres pligt at forsørge deres børn, uanset om de bor sammen med barnet eller ej.

Som udgangspunkt skal der ikke betales børnebidrag, hvis barnet opholder sig nogenlunde lige meget hos begge forældre, og I begge opfylder jeres forsørgelsespligt. Hvis barnet f.eks. kun er 4-5 dage hos den ene forælder over en 14-dages periode, skal der normalt betales børnebidrag.

I kan selv lave en aftale, og gerne på skrift, eller søge om det i Familieretshuset, hvis I har svært ved i at blive enige.

Hovedreglen er, at der ikke kan træffes beslutning om børnebidrag, når I har en deleordning og deles om udgifterne til at forsørge barnet. Skal du ansøge om børnebidrag, kan du søge her.

Hel eller delvis økonomisk friplads

– den forælder, som har børnene på sin adresse, kan søge om et økonomisk tilskud til betaling af vuggestue, dagpleje, børnehave, fritidshjem og fritidsklub. Tilskuddet skal søges hos kommunen og afhænger af husstandsindkomsten.

@foraelderfonden

© 2020 Forælder fonden
Støt