Foto: Pamelakopenhagen

Forældremyndighed

forældermyndighed

Foto: Pamelakopenhagen

Den fælles forældremyndighed, som de fleste forældre har, fortsætter efter en skilsmisse eller et samlivsbrud. Hvis I ikke vælger at få delt bopæl, vil den ene af jer blive bopælsforælder og den anden blive samværsforælder. Hvis man har flere børn, kan en alternativ løsning være, at de bor hos hver sin forælder. Læs mere her.

Fælles forældremyndighed

Når I har fælles forældremyndighed, er der en række vigtige beslutninger for barnet, som I skal være fælles om. Det gælder blandt andet:

 • Fritidsordning og skole
 • Flytninger til udlandet
 • Hvis barnet skal opereres eller igennem en større, medicinsk behandling
 • Pas. Har I fælles forældremyndighed, og barnet skal have udstedt et pas, gælder det, at I som udgangspunkt begge skal skrive under på ansøgningen om pas

Der er forskel på, hvad bopælsforælderen og samværsforælderen kan beslutte.

Bopælsforælderen kan alene bestemme følgende:

 • Direkte daglig omsorg
 • Hvilken daginstitution barnet skal gå i
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning indenlands (dog skal den anden forælder varsles 6 uger forinden)
 • Om barnet skal til skolepsykolog
 • Børnesagkyndig rådgivning

Samværsforælderen har indflydelse på:

 • Afgørelser i forbindelse med samvær – direkte omsorg
 • Fritidsaktiviteter

Delt bopæl

Nye regler i forældreansvarsloven fra d. 1. april 2019 gør det muligt, at begge forældre kan være bopælsforældre. Det vil sige, at barnet kan have bopæl hos jer begge. Delt bopæl er ikke noget, som Familieretshuset eller familieretten kan pålægge parterne. Det er en ny mulighed I som forældre har fået, i håbet om at det dermed vil være lettere for jer at enes om, hvad der er bedst for barnet.

Vælger I en aftale om delt bopæl, bliver I ligestillet som omsorgspersoner. Det betyder, at I skal være enige om alle de ting, der ellers var den primære omsorgspersons ret at bestemme, når der ikke foreligger en aftale om delt bopæl.

Afgørende for aftalen om delt bopæl er, at I som forældre er enige om alt, der vedrører barnet. Det drejer sig om alt fra, hvor barnet skal gå i skole eller børnehave til barnets fritidsinteresser, hvor barnet skal have folkeregisteradresse, samvær osv. Med en delt bopæl har begge forældre lige stor indflydelse på disse beslutninger.

Det er vigtigt at pointere, at en aftale om delt bopæl udelukkende er en privat aftale mellem jer som forældre. I kan derfor ikke få myndighederne til at fastsætte samvær, hvis I har delt bopæl. For at aftalen fungerer optimalt, er det vigtigt at samarbejdet med den anden forælder fungerer, ligesom alle forventninger skal være afstemt. En privat aftale kan altid justeres, hvis der er behov for ændringer. I skal dog stadig være enige om de ændringer, der laves.

Delt bopæl i perioden efter bruddet mellem forældrene

Vær opmærksom på, at der med de nye regler fra 1. juli 2020 ikke længere er tvungen delt bopæl. Det betyder, at forældrene ved ophævelse af deres samliv skal beslutte, hvem af forældrene barnet skal have bopæl hos. Uenige forældre kan henvende sig til Familieretshuset og få hjælp til at løse uenigheden om barnets bopæl.

@foraelderfonden

© 2020 Forælder fonden
Støt