Foto: Pamelakopenhagen

Om Forælder Fonden

Om os

Foto: Pamelakopenhagen

Vores arbejde

Forælder Fonden er en privat organisation, der siden 1966 har arbejdet for at hjælpe enlige forældre og deres børn.

Forælder Fonden mener, at alle børn har ret til at vokse op i tryghed, med stærke sociale relationer og glæde ved livet, uafhængigt af deres forældres økonomiske eller sociale status.

Ved at styrke forældrenes trivsel og evne til at håndtere en hverdag alene med børn, er vi med til at sikre gode rammer om børnenes liv. Det skaber stærkere familier, når mor eller far har gode vilkår for at trives i hverdagen og kan nå flere af deres drømme og mål.

Helhedsorienteret tilgang

Vores indsats understøtter enlige forældre ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor fokus er på de områder, hvor den enkelte forælder har brug for hjælp. Alt efter forælderens behov hjælper vi f.eks. med bolig, støtte til at lægge en plan for at komme godt videre i livet, tilbud om fællesskab med andre børnefamilier og konkret rådgivning og støtte i svære livssituationer. Vi arbejder med empowerment, og ud fra en psykosocial tilgang, samt princippet om hjælp til selvhjælp.

Derved giver vi det bedste fundament for at opbygge varig styrke hos den enkelte. Den frivillige og professionelle indsats i Forælder Fonden fungerer i et tæt samspil, for derigennem at sikre forælderen og barnet den bedst mulige støtte og hjælp.

Vores daglige mission er sammen med forældrene at være med til at vende underskud til overskud.
I Forælder Fonden er vi på familiernes hold.

@foraelder_fonden

© 2020 Forælder fonden
Støt