Om Forælderfonden

Forælderfondens arbejde

Forælderfonden er en social hjælpeorganisation der støtter sårbare enlige forældre og deres børn.

Forælderfonden blev i 1966 startet af journalist og ildsjæl Lis Møller under navnet Boligfonden For Enlige Mødre. En organisation der i begyndelsen kæmpede kampen for enlige mødre og deres børn. I dag hjælper Forælderfonden både sårbare enlige mødre og fædre.

Helhedsorienteret tilgang

Vores indsats understøtter enlige forældre ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor fokus er på de områder, hvor den enkelte forælder har brug for hjælp. Alt efter forælderens behov hjælper vi f.eks. med førstehjælpsbolig, forælderkollegie, støtte til at lægge en plan for at komme godt videre i livet, tilbud om fællesskab med andre børnefamilier og konkret rådgivning og støtte i svære livssituationer. Vi arbejder med empowerment, og ud fra en psykosocial tilgang, samt princippet om hjælp til selvhjælp.

Derved giver vi det bedste fundament for at opbygge varig styrke hos den enkelte. Den frivillige og professionelle indsats i Forælderfondens arbejde fungerer i et tæt samspil, for derigennem at sikre forælderen og barnet den bedst mulige støtte og hjælp.

Vores daglige mission er sammen med forældrene at være med til at vende underskud til overskud.

Vores formållæs mere her

”Forælderfonden har givet min søn og jeg mere end hvad jeg selv havde mulighed for at give os. Vi er styrket i vores relationer og har genfundet mere glæde i vores hverdag. Vi var klar til at komme ud i den store verden med et bredt smil på læberne ”- Vania.

De mennesker vi har mødt gennem kollegiet har betydet rigtig meget for vores udvikling. Jeg har kunnet spejle mig i de andre forældre der bor her og ikke føle skam over at være alenemor til to små børn” – Sabrina.

@foraelderfonden

© 2020 Forælder fonden
Støt